Psichikos sveikatos centras

 
  Vadovė – Jūratė Sabeckienė
Kontaktai 432 kab.
(+370 5) 250 2182
(+370 5) 250 2021
El. paštas 
 
  Vyr. slaugytoja – Marina Mironenko
Kontaktai 433 kab.
(+370 5) 250 2178
(+370 5) 250 2021
El. paštas

Išankstinė registracija vykdoma atvykus į polikliniką arba telefonu (+370 5) 252 5788.

Psichikos sveikatos centro tikslas – teikti kvalifikuotą psichiatrinę, psichologinę ir socialinę pagalbą asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų bei jų šeimoms.

VšĮ Šeškinės poliklinikos Psichikos sveikatos centre paslaugas teikia:

 • Gydytojai psichiatrai;
 • Vaikų ir paauglių psichiatrai;
 • Medicinos psichologai;
 • Psichikos sveikatos slaugytojos;
 • Socialiniai darbuotojai.

 

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems prie Psichikos sveikatos centro prisirašiusiems asmenims. 

Psichikos sveikatos centras teikia šias paslaugos:

 • vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą vaikams, paaugliams ir suaugusiems;
 • pagal kompetenciją užtikrina (suteikia ir organizuoja) būtinąją medicinos pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
 • vykdo asmenų, kuriems teismo sprendimu taikomos priverčiamosios medicinos priemonės, ambulatorinį stebėjimą;
 • pagal kompetenciją siunčia asmenis, turintiems psichikos sutrikimų, dėl neįgalumo, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo teisės aktų nustatyta tvarka;
 • atlieka psichodiagnostika;
 • vykdo pakaitinio gydymo (metadono), sergantiems priklausomybės ligomis, programa;
 • teikia asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, ir jų artimiesiems socialinę pagalbą;
 • organizuoja užsiėmimus su socialiai remtinais žmonėmis;
 • atlieka profilaktinius psichikos sveikatos tikrinimus (dėl darbo, dėl ginklo, globos ir kt.);
 • psichiatrijos dienos stacionaras.