Gyventojų prisirašymo tvarka
 
 
 
 

GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO TVARKA

Kviečiame Jus registruotis viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje.

Prisirašymas joje vykdomas tokia tvarka:

Atvykę į Polikliniką, registratūroje užpildykite specialios formos prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (poliklinikoje) ir pateiksite tokius dokumentus: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka – asmens pasą, tapatybės kortelę ar kitą asmens dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu, vaikams – lietuvišką gimimo liudijimą su asmens kodu.

Primename, kad vadovaujantis 2001 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 583, už prisirašymo dokumentų tvarkymą pacientas poliklinikai turi mokėti 0,29 Eur . Jeigu Pacientas kitą gydymo įstaigą renkasi anksčiau nei po 6 mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą savo pasirinktai įstaigai turi mokėti 2,90 Eur mokestį. Kai asmuo atvyksta mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžta į nuolatinę gyvenamąją vietą, baigia mokslus ir pasirenka kitą įstaigą, moka 0,29 Eur mokestį.   

Jei asmuo dėl jam svarbių priežasčių, pageidauja gydytis pas kitą apylinkės gydytoją toje pačioje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (PASPĮ), turi užpildyti „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ (forma Nr. 025-025-2a).

Prisiminkite:

Poliklinikoje į savo pasirinktą apylinkės gydytoją (šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų) kreipsitės visais sveikatos sutrikimų atvejais. Esant reikalui Jus gydantis gydytojas nukreips pas reikiamus specialistus.

Reikėtų žinoti savo gydytojo pavardę bei darbo grafiką ir atvykti vizitui skirtu laiku.

Jei Jums prireiktų būtinosios medicinos pagalbos, kurią reglamentuoja 2004 m. balandžio 8 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-208, ją suteiks bet kuris, tuo metu dirbantis, gydytojas.

 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?