Komisija ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant ČAE avarijos padarinius
 
 
 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-265 sudaryta komisija ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti, kurios veikla organizuojama VšĮ Šeškinės poliklinika. Komisijos sekretorė - VšĮ Šeškinės poliklinikos Šeimos medicinos ir vidaus ligų skyriaus vedėja Natalija Šertvytienė (kontaktinis tel.(8 5)  252 5765). Prašome kreiptis 14.30-17.00 valandomis.

Komisijos posėdis vyksta kartą per 3 mėnesius.

Dokumentus komisijos svarstymui siųsti:

Specialistų komisijai ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti

VšĮ Šeškinėspoliklinika

Šeškinės g. 24

LT-07156 Vilnius

Pridedami šie dokumentai:

 1. Prašymas susieti ligų/mirties sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos asmens sveikatos istorijos išrašas apie sveikatos būklę (forma 027/a išduota šeimos gydytojo). Prašymo forma rasite paspaudę čia.
 2. pažymos apie darbingumo lygį (jei buvo išduota) kopija, patvirtinta notaro;
 3. pažyma apie darbą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius ar kopija, patvirtinta notaro arba įrašų kopijos iš karinių dokumentų (su vertimu į lietuvių kalbą, jei išduota kita kalba);
 4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro;
 5. asmens sveikatos istorijos išrašas apie nustatytus susirgimus (forma 027/a išduota asmenį gydžiusio šeimos ar gydančio gydytojo) nurodant ligų kodus pagal TLK-10-AM, ligų simptomų pradžios ir diagnozių nustatymo datas.
 6. Jei kreipiamasi dėl mirusio asmens papildomai pateikiama:
 • asmens mirties liudijimo kopija, patvirtintą notaro arba elektroninio mirties liudijimo kopiją, patvirtinta gydymo įstaigos spaudu;
 • patologinės anatomijos autopsijos arba teismo medicinos tyrimo duomenys (jei buvo daryta);
 • išvadų kopijos, jei asmeniui dar gyvam esant buvo anksčiau susietos ligos su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius;
 • asmens sveikatos istorijos išrašas apie nustatytus susirgimus (forma 027/a išduota asmenį gydžiusio šeimos ar gydančio gydytojo) nurodant ligų kodus pagal TLK-10-AM.
 • giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų (teisę pateikti dokumentus turi: tėvai, įtėviai, kitos santuokos nesudarę sutuoktiniai, vaikai ir įvaikiai) notariškai patvirtintos kopijos.

Pareiškėjai apie komisijos priimtą sprendimą informuojami raštu. Išvados siunčiamos registruotu paštu arba atiduodamos asmenims, atvykusiems atsiimti jų į polikliniką, 512 kab.,suderinus laiką telefonu (8 5)  2525762.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?