Badania laboratoryjne

Ambulatoryjne badania laboratoryjne są integralną częścią diagnozowania choroby. W nowoczesnym laboratorium stosowane są najnowsze analizatory, które zapewniają wysokiej jakości usługi laboratoryjne niezbędne do oceny stanu zdrowia pacjentów, diagnozowania i leczenia chorób. Laboratorium jest wyposażone w system kolejkowy oraz jasną i wygodną poczekalnię.

Badania laboratoryjne pomagają sprawdzić, czy próbki krwi, moczu i innych płynów ustrojowych odpowiadają ustalonym normom, badania te często są pierwszym wskaźnikiem zbliżającej się lub występującej choroby.

W Poliklinice wykonywane są następujące badania:

  • hematologiczne – najczęściej wykonywane jest badanie morfologii krwi, na podstawie którego można stwierdzić nie tylko choroby nagle pojawiające się, ale także przewlekłe. To badanie jest również ważne w profilaktyce wielu chorób;
  • biochemiczne – różne badania krwi i moczu pomagają określić ogólny stan zdrowia, specyficzne zmiany narządów i są ważne w diagnozowaniu choroby. Oceniany jest poziom elektrolitów, enzymów, witaminy D (2 +3), B12, krzepnięcie krwi itp. Cholesterol całkowity i jego frakcje, trójglicerydy są bardzo ważne w diagnozowaniu chorób układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy;
  • ogólne – badania moczu, kału, plwocin i innych wydzielin organizmu pomagają postawić diagnozę oraz stanowią podstawę innych, bardziej złożonych badań;
  • immunoenzymatyczne – badania te identyfikują markery nowotworowe (PSA, Ca15-3, CEA, Ca125, Ca19-9), które są szczególnie ważne dla wczesnej diagnostyki raka, oceny rozwoju choroby i skuteczności leczenia. Wykonywane są również badania hormonów tarczycy, nosicielstwa wirusów (HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu B i C), badania na występowanie przeciwciał;
  • cytologiczne – badania próbek różnych wymazów oraz środku płynnego pomagają określić ryzyko wystąpienia onkologicznych chorób pęcherza moczowego, szyjki macicy i in.;
  • mikrobiologiczne – badania te pomagają ustalić nosicielstwo choroby (bakterie, grzyby itp.) i podatność mikrobów na antybiotyki.

Na żądanie pacjenta przeprowadzane są również płatne badania laboratoryjne (bez skierowania od lekarza). Cennik usług płatnych można znaleźć tutaj:

Oddział Diagnostyki Laboratoryjnej Polikliniki jest otwarty w dni powszednie od 18:30 do 20:00.

Broszurę na temat przygotowania się do badań można znaleźć tutaj:

BDAR
Close