Darbo užmokestis

Vadovaudamasi 2011-07-08 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40 - 551 "Dėl duomenų apie Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų darbo užmokestį teikimo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo tvirtinimo" nuostatomis viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika siūlo susipažinti su VšĮ Šeškinės poliklinikos darbuotojų vidutiniu mėnesiniu nustatytuoju (paskirtuoju) darbo užmokesčiu.

Pareigybės   pavadinimas

2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  

 darbo užmokestis

(Eur)

2019 m.

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

1 ketv.

1 ketv. 

(Eur)

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

2 ketv.

2 ketv. 

(Eur)

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

3 ketv.

3 ketv. 

(Eur)

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

4 ketv.

4 ketv.

(Eur)

Gydytojas

1757

135

2517

131

2654

137

2767

135

3036

Gydytojai rezidentai

530

3

923

3

1170

2

1358

2

1916

Slaugytojai

1068

121

1659

125

1831

123

1864

127

1921

Pagalbinis personalas

498

18

616

17

643

18

620

16

898

Kiti

954

168

1155

160

1280

166

1330

164

1706

Pareigybės   pavadinimas

2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  

 darbo užmokestis

(Eur)

2020 m.

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

1 ketv.

1 ketv. 

(Eur)

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

2 ketv.

2 ketv. 

(Eur)

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

3 ketv.

3 ketv. 

(Eur)

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

4 ketv.

4 ketv.

(Eur)

Gydytojas

2744

Gydytojai rezidentai

1342

Slaugytojai

1819

Pagalbinis personalas

694

Kiti

1368