Darbo užmokestis

Vadovaudamasi 2011-07-08 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40 - 551 "Dėl duomenų apie Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų darbo užmokestį teikimo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo tvirtinimo" nuostatomis viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika siūlo susipažinti su VšĮ Šeškinės poliklinikos darbuotojų vidutiniu mėnesiniu nustatytuoju (paskirtuoju) darbo užmokesčiu.

Pareigybės   pavadinimas

2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  

 darbo užmokestis

(Eur)

2021 m.

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

1 ketv.

1 ketv. 

(Eur)

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

2 ketv.

2 ketv. 

(Eur)

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

3 ketv.

3 ketv. 

(Eur)

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

4 ketv.

4 ketv.

(Eur)

Gydytojas

3440

136

3421 135 3653

Gydytojai rezidentai

1680

3

1906 3 1544

Slaugytojai

2197

149

2135 146 2153

Pagalbinis personalas

848

16

887 22 918

Kiti

1692

161

1865 167 1849