Darbo užmokestis

Vadovaudamasi 2011-07-08 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40 - 551 "Dėl duomenų apie Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų darbo užmokestį teikimo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo tvirtinimo" nuostatomis viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika siūlo susipažinti su VšĮ Šeškinės poliklinikos darbuotojų vidutiniu mėnesiniu nustatytuoju (paskirtuoju) darbo užmokesčiu.

Pareigybės   pavadinimas

2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  

 darbo užmokestis

(Eur)

2022 m.

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

1 ketv.

1 ketv. 

(Eur)

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

2 ketv.

2 ketv. 

(Eur)

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

3 ketv.

3 ketv. 

(Eur)

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

4 ketv.

4 ketv.

(Eur)

Gydytojai

3855

140

4469 135 4531 148 4404

Gydytojai rezidentai

1656

10

1626 13 1620 15 1610

Slaugytojai

2412

155

2770 150 2710 154 2588

Pagalbinis personalas

1004

31

1005 30 1289 32 1184

Kiti

1979

165

2249 162 2339 159

2383