Dažniausiai užduodami klausimai


KAIP PRISIREGISTRUOTI PRIE JŪSŲ POLIKLINIKOS?

Galima registruotis internetu per e.poliklinika.lt sistemą arba atvykus į poliklinikos Informacijos langelį su savo asmens dokumentu.

UŽSIREGISTRAVAU JŪSŲ POLIKLINIKOJE, AR TURIU JUMS ATSIŲSTI SAVO MEDICINOS ĮRAŠŲ KORTELĘ?

Ne, sveikatos kortele Jums rūpintis nereikia, ją mums atsiųs Jūsų gydymo įstaiga.

KAIP SUSIKURTI ASMENINĘ PASKYRĄ SISTEMOJE E.POLIKLINIKA.LT?

Visi Šeškinės poliklinikos pacientai, nepilnamečiai taip pat, gali naudotis asmeninėmis paskyromis e.poliklinika.lt/. Pirmą kartą jungiantis reikia suvesti vardą, pavardę ir pirminį slaptažodį – asmens kodą. Po to slaptažodį būtina pakeisti, nes asmens kodas negali būti naudojamas nuolatiniu slaptažodžiu. Suvesdami duomenis paisykite lietuviškos rašybos taisyklių.

ANKSČIAU NAUDOJAUSI, O DABAR NEGALIU PRISIJUNGTI PRIE E.POLIKLINIKA.LT SISTEMOS, KĄ DARYTI?

Jungdamiesi prie sistemos, spauskite „Pamiršau slaptažodį“. Jei tolesnės instrukcijos negaunate elektroniniu paštu, greičiausiai sistemoje neįvestas Jūsų elektroninio pašto adresas. Parašykite žinutę adresu atsiliepimai@poliklinika.lt, nurodydami savo vardą, pavardę, gimimo datą bei elektroninio pašto adresą. Pakoreguosime kontaktus, kad galėtumėte prisijungti.

NORIU PAKEISTI REGISTRACIJOS PAS GYDYTOJĄ LAIKĄ, BET BIJAU ATŠAUKTI SENĄ REGISTRACIJĄ, KAD JOS NEPRARASČIAU. KĄ DARYTI?

Jeigu norite pakeisti registraciją pas šeimos gydytoją, pasiskambinkite į poliklinikos registratūrą telefonu +370 5 250 2000. Jeigu bus laisvų vizitų laikų, registratorės galės pakeisti laiką. Jeigu turite registraciją pas gydytoją specialistą ir netikėtai pamatėte tinkamesnį konsultacijos laiką, pasirinkite šį laiką ir užsiregistruokite. Tuomet ankstesnė registracija bus automatiškai atšaukta.

PASKYROJE E.POLIKLINIKA.LT NEMATAU LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ, GAL JIE PASIMETĖ?

Kai kurie laboratoriniai tyrimai vežami į kitas laboratorijas ir atliekami kartą per savaitę ar dar rečiau. Jeigu tyrimo rezultato skubiai nereikia, bet negavote jo kelias dienas, kreipkitės per e.poliklinika.lt sistemą arba rašykite žinutę atsiliepimai@poliklinika.lt, nurodydami savo vardą, pavardę, gimimo datą. Patikrinsime sistemoje ir Jus informuosime.

KAIP PRIREGISTRUOTI NAUJAGIMĮ, VAIKĄ AR PRIŽIŪRIMĄ SENUKĄ PRIE JŪSŲ POLIKLINIKOS?

Prisijunkite prie savo asmeninės paskyros e.poliklinika.lt sistemoje (paskyrą galite susikurti, net jei nesate poliklinikos pacientas) ir skiltyje „Prašymai“ užpildykite prašymą priregistruoti prie poliklinikos kitą asmenį. Vaiką taip pat gali registruoti tėvai poliklinikos Informacijos langelyje pateikę asmens dokumentus.

TURIU SIUNTIMĄ PAS SPECIALISTĄ, KURIS GALIOJA RIBOTĄ LAIKĄ. PAS SPECIALISTĄ EILĖ ILGESNĖ NEI SIUNTIMO GALIOJIMO LAIKAS. KĄ DARYTI?

Per siuntimo galiojimo laiką (šiuo metu – 180 dienų, išskyrus siuntimą į fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultaciją, kuris galioja 60 dienų) būtina tik užsiregistruoti į gydytojo specialisto konsultaciją, o paslaugą galite gauti vėliau. Jeigu niekaip nepavyksta užsiregistruoti į konsultaciją, likus bent 2 savaitėms iki siuntimo galiojimo pabaigos, registruokitės pas savo šeimos gydytoją nuotolinei konsultacijai – gydytojas išrašys Jums naują siuntimą. 

AR GALIMA GYDYTOJO PRAŠYTI IŠRAŠYTI VAISTŲ NEATVYKSTANT Į POLIKLINIKĄ?

Jei nuolat vartojate tuos pačius vaistus ir Jums nebūtina gydytojo apžiūra, galite registruotis nuotolinei gydytojo konsultacijai e.poliklinika.lt sistemoje arba telefonu +370 5 250 2000. Numatytą konsultacijos dieną gydytojas su Jumis susisieks telefonu ir įvertinęs situaciją išrašys vaistų. Į nuotolinę konsultaciją registruokitės iš anksto – bent prieš 2–3 savaites, kol vaistų dar turite.

SUSIRGAU IR REIKIA NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMO. EILĖS PAS MANO ŠEIMOS GYDYTOJĄ DIDELĖS, KĄ DARYTI?

Skambinkite telefonu +370 5 250 2000. Skambučių centro darbuotojai Jus užregistruos pas budintį gydytoją artimiausiu galimu laiku. Registracija telefonu vykdoma darbo dienomis iki 19 val.

MAN NEPATINKA MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS, KAIP JĮ PAKEISTI?

Prisijunkite prie e.poliklinika.lt sistemos ir skiltyje „Prašymai“ užpildykite prašymą dėl šeimos gydytojo pakeitimo. Jeigu Jūsų pasirinkto naujo gydytojo apylinkėje yra laisvų vietų, perregistruosime iškart. Kitu atveju įrašysime į laukimo eilę ir perregistruosime, kai tik atsiras tokia galimybė. Žinoma, gali tekti palaukti.

NAMUOSE PASIDARIAU COVID-19 TESTĄ, JIS TEIGIAMAS. KĄ DABAR DARYTI?

Jei jaučiatės prastai, prisijunkite prie e.poliklinika.lt sistemos ir skiltyje „Prašymai“ užpildykite anketą prisegdami savo teigiamą COVID-19 testo nuotrauką, taip pat registruokitės pas savo šeimos gydytoją e.poliklinika.lt arba budintį gydytoją telefonu +370 5 250 2000.

KUR GALIMA RASTI MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMĄ?

Elektroninis Mokinio sveikatos pažymėjimas yra įkeltas į vaiko paskyrą sveikatos portale www.esveikata.lt (skyrius „Pažymos“). Spausdinti jo nebūtina, nes švietimo ir ugdymo įstaigos turi prieigą prie tokių dokumentų.

APSIRGO VAIKAS IR MOKYKLA PRAŠO PATEIKTI PAŽYMĄ, KAD PAMOKAS VAIKAS PRALEIDO DĖL LIGOS. KĄ DARYTI?

Pažymų, kad vaikas pamokas praleido dėl ligos, gydytojai neišduoda. Tačiau vaiko tėvai iš jo paskyros portale www.esveikata.lt gali išsispausdinti įrašus, kad vaikas lankėsi pas gydytoją. Tokius dokumentus iš e.sveikatos galima pateikti mokyklai.

KODĖL TEIKIANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS BŪTINA PATVIRTINTI PACIENTO TAPATYBĘ IR TURĖTI JO SUTIKIMĄ DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO (VALIOS PAREIŠKIMĄ)?

Pagrindinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo nuostatos apibrėžtos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme Nr. I-1562. Jame nurodytos pacientų teisės ir pareigos:

  • Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.
  • Pacientas – bet kurio amžiaus asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis. Pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina pats arba per savo atstovus.
  • Pilnamečiam pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
  • Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo duoda (išreiškia) pats pacientas arba įstatymų nustatyta tvarka jo atstovas.
  • Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.
  • Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. (Įstatymai gali numatyti atvejus, kai sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo turi teisę duoti tik pilnametis pacientas.)
  • Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas.
  • Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų, kuriam nustatyta institucinė globa (rūpyba), atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys, pateikę atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
  • Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama nepilnamečiam pacientui iki 16 metų ir nėra atstovų pagal įstatymą (vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo, rūpintojo) arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.
  • Jei nepilnametį pacientą iki 16 metų lydintis asmuo nėra įrašytas į paciento sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo arba jeigu neturi asmens dokumento – pacientas neaptarnaujamas, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.
BDAR
Close
VšĮ Šeškinės poliklinika interneto svetainėje naudoja nurodytus slapukus (angl. Cookies). Slapukai naudojami siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą bei siekiant patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine.