Finansinės ir veiklos ataskaitos


Informacija apie poliklinikai suteikta paramą ir laimėtus viešuosius pirkimus

Eil. Nr.

Paramos davėjo pavadinimas, kodas

Ataskaitinio laikotarpio I ketvirtis

Ataskaitinio laikotarpio II ketvirtis

Ataskaitinio laikotarpio III ketvirtis

Ataskaitinio laikotarpio

IV ketvirtis

 

 

Ataskaitinį ketvirtį suteiktos paramos vertė*, Eur

Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir ataskaitinį ketvirtį

vertė, Eur

Ataskaitinį ketvirtį suteiktos vertė*, Eur

Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir ataskaitinį ketvirtį

vertė, Eur

Ataskaitinį ketvirtį suteiktos vertė*, Eur

Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir ataskaitinį ketvirtį

vertė, Eur

Ataskaitinį ketvirtį suteiktos vertė*, Eur

Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir ataskaitinį ketvirtį

vertė, Eur

1.

UAB „DIAGNOSTINĖS SISTEMOS”

Juridinio asmens kodas 122263421

2000,00

8169,00

 

 

 

 

 

 

2.

UAB „Kasko Group”

Juridinio asmens kodas 302298947

 

 

1170,00

81506,78

 

 

 

 

* Parama pinigais ir nefinansinė parama, įvertinta eurais.