Gydymo taryba

Gydymo taryba svarsto ir tobulina poliklinikoje vykdomą sveikatos priežiūros veiklą, teikia pasiūlymus direktoriui naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo, paslaugų teikimo klausimais, inicijuoja gydytojų kvalifikacijos kėlimą. Taryba sudaroma 3 metams, jos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio.

Gydymo tarybos nariai

 • Šeimos gydytojas Vilius Mačiūnas, Gydymo tarybos pirmininkas
 • Šeimos gydytojas Paulius Jacevičius, Gydymo tarybos pirmininko pavaduotojas
 • Direktorė Daiva Kanopienė
 • Direktoriaus pavaduotoja gydymui Ingrida Savickienė
 • Odontologijos skyriaus vedėja Kristina Žiedas
 • Gydytoja odontologė Agnė Lukošiūtė
 • Konsultacijų skyriaus vedėja Teresa Volosevič
 • Gydytoja geriatrė Eglė Sadauskaitė-Pėlikienė
 • Gydytoja otorinolaringologė Audronė Lapinskienė
 • I šeimos medicinos skyriaus vedėja Natalija Šertvytienė
 • Šeimos gydytoja Jolanta Ilcevič-Buro
 • Fizinės medicinos ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos vedėja Audronė Rimeikienė
 • II šeimos medicinos skyriaus vedėja Rima Račkienė
 • Psichikos sveikatos centro vedėjas Viktoras Valantiejus
 • Šeimos gydytoja Marija Vainilaitienė
 • Radiologijos ir diagnostikos skyriaus vedėjas Antanas Pempė
 • Akušerijos ir ginekologijos skyriaus vedėja Vilma Vasjanova
 • Gydytoja urologė Kotryna Jurevičiūtė
 • L. e. p. III šeimos medicinos skyriaus vedėja Miglė Trumpickaitė
 • Vaikų ligų gydytoja Marija Školnik
 • Rinkodaros ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Kliučininkienė, Gydymo tarybos sekretorė