Gydymo taryba

Gydymo taryba svarsto ir tobulina poliklinikoje vykdomą sveikatos priežiūros veiklą, teikia pasiūlymus direktoriui naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo, paslaugų teikimo klausimais, inicijuoja gydytojų kvalifikacijos kėlimą. Taryba sudaroma 3 metams, jos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio.

Gydymo tarybos nariai

 • II šeimos medicinos skyriaus vedėja Rima Račkienė (Gydymo tarybos pirmininkė)
 • Direktorė Daiva Kanopienė
 • Direktoriaus pavaduotoja gydymui Ingrida Savickienė
 • I šeimos medicinos skyriaus vedėja Natalija Šertvytienė
 • Gydytoja vaikų neurologė Vida Maskelienė
 • Laboratorinės diagnostikos skyriaus vedėja Vida Poniškaitienė
 • Vaikų sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Laima Porvaneckienė
 • Fizinės medicinos ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos skyriaus vedėja Audronė Rimeikienė
 • Akušerijos ir ginekologijos skyriaus vedėja Vilma Vasjanova 
 • Chirurgijos skyriaus vedėjas Valdemar Grinevič
 • Radiologijos ir diagnostikos skyriaus vedėja Rasa Tamašauskienė
 • Gydytoja psichiatrė Dalia Pečiukaitienė