Gydymo taryba

Gydymo taryba svarsto ir tobulina poliklinikoje vykdomą sveikatos priežiūros veiklą, teikia pasiūlymus direktoriui naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo, paslaugų teikimo klausimais, inicijuoja gydytojų kvalifikacijos kėlimą. Taryba sudaroma 3 metams, jos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio.

Gydymo tarybos nariai

  • Gydytoja psichiatrė Dalia Pečiukaitienė (Gydymo tarybos pirmininkė)
  • Akušerijos ir ginekologijos skyriaus vedėja Vilma Vasjanova (Gydymo tarybos pirmininko pavaduotoja)
  • II šeimos medicinos skyriaus vedėja Rima Račkienė
  • Direktorė Daiva Kanopienė
  • Direktoriaus pavaduotoja gydymui Ingrida Savickienė
  • I šeimos medicinos skyriaus vedėja Natalija Šertvytienė
  • Vaikų ligų gydytoja Laima Porvaneckienė
  • Fizinės medicinos ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos skyriaus vedėja Audronė Rimeikienė
  • Gydytojas ortopedas traumatologas Valdemar Grinevič