Komandos nariai

Agnė Petkutė-Budrienė

Agnė Petkutė-Budrienė yra Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacijos tikroji narė, diplomuota šokio-judesio terapeutė (VU ir LMTA magistro laipsnis), psichologė (LEU bakalauro laipsnis) bei jogos mokytoja. Agnė veda neformaliojo ugdymo edukacijas ir patyrimus, teikia privačias konsultacijas, dalyvauja įvairiuose švietimo bei sveikatos projektuose. Žinias tobulina specialiojo ugdymo, traumos ir įtampos paleidimo srityse (TRE metodas), profesionaliai gilinasi į Labano-Bartenieffo judesio analizę.

Ugnė Sasnauskaitė

Ugnė Sasnauskaitė – Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacijos tikroji narė, šokio-judesio terapeutė (VU ir LMTA magistro laipsnis) ir edukatorė, dirbanti su vaikais, paaugliais bei suaugusiaisiais įvairiuose socialiniuose, švietimo, sveikatos stiprinimo ir kultūros projektuose. Ugnė turi patirties padedant įvairaus amžiaus migrantams pabėgėlių stovyklose, elgesio ir emocinių sunkumų turintiems vaikams, LGBT+ jaunuoliams, psichikos sveikatos sutrikimų patiriantiems suaugusiesiems. Savo darbe vadovaujasi holistiniu ir žmogaus teisėmis grįstu požiūriu, taiko novatoriškus menų terapijos metodus ir per ekspresyvią raišką užsiėmimų dalyvius kviečia į geresnį savęs ir kito pažinimą.

Greta Arlauskė

Greta Arlauskė yra diplomuota muzikos terapeutė (VU ir LMTA jungtinis magistro laipsnis), vedanti muzikos terapijos grupinius užsiėmimus suaugusiesiems, integruotas muzikos ir muzikos terapijos pamokas vaikams. Profesionali muzikantė, savo praktikoje susiejanti ilgametę muzikinės improvizacijos bei dainų kūrimo patirtį. Greta gilina žinias emocinio intelekto, šokio terapijos, diferencijuotų funkcinių būsenų metodikos srityse.

Irma Taujenė

Irma Taujenė – medicinos psichologė, Lietuvos psichologų sąjungos narė, Vilniaus universitete įgijusi psichologijos bakalauro ir sveikatos psichologijos magistro laipsnius ir toliau gilinanti žinias podiplominėse psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos studijose. Psichikos sveikatos centre konsultuoja vaikus, paauglius ir jų tėvus.

Indrė Bražiūnienė

Indrė Bražiūnienė – socialinė darbuotoja. Mokėsi Kauno medicinos ir socialinių mokslų studijų centre (socialinis darbas) ir Lietuvos edukologijos universitete (socialinė pedagogika, bakalauro laipsnis). Dirba su vaikais, suaugusiaisiais bei jų šeimos nariais, vertina socialinę situaciją ir ieško pagalbos būdų, teikia tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas. Dalyvavo įvairiose prevencinėse programose, švietimo ir sveikatos priežiūros projektuose, supervizijose. Tobulina kvalifikaciją seminaruose, domisi psichologine literatūra ir socialinio darbo naujovėmis.

Karine Sergian-Ignotienė

Karine Sergian-Ignotienė – medicinos psichologė, studijavusi Jungtinės Karalystės Esekso, Lietuvos sveikatos mokslų bei Vytauto Didžiojo universitetuose. Su vaikais bei paaugliais dirba nuo 2016 metų. Padeda įveikti įvairius raidos, elgesio ir emocijų sutrikimus, atsakyti į lytiškumo klausimus, tobulinti socialinius įgūdžius. Psichologe dirbo ligoninėse, socialinėse įstaigose bei tarptautinėje organizacijoje. Kvalifikaciją nuolat tobulina konferencijose, seminaruose ir mokymuose, domisi naujausiais mokslo tyrimais ir metodikomis.

BDAR
Close
VšĮ Šeškinės poliklinika interneto svetainėje naudoja nurodytus slapukus (angl. Cookies). Slapukai naudojami siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą bei siekiant patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine.