Konsultacje lekarzy specjalistów

Lekarz specjalista pomaga lekarzowi rodzinnemu szybciej zidentyfikować lub wyjaśnić przyczynę dolegliwości pacjenta, zdiagnozować chorobę, wykryć poważną, niebezpieczną lub rzadką chorobę i dobrać odpowiednie leczenie.

Konsultacje lekarza specjalisty są udzielane pacjentom, którzy zostali skierowani przez lekarza rodzinnego lub innego specjalistę z określonej przyczyny (choroba lub profilaktyczne badanie stanu zdrowia).

Konsultacja lekarza specjalisty nie wymaga skierowania:

  • gdy w nagłych wypadkach jest niezbędna pomoc odpowiedniego specjalisty;
  • gdy pacjentowi zalecona została długoterminowa obserwacja jego stanu zdrowia;
  • w przypadku konsultacji z dermatowenerologiem.

Skierowanie jest ważne przez 30 dni, termin ten jest liczony, zanim pacjent zostanie zarejestrowany na konsultację do lekarza specjalisty.

Podczas konsultacji lekarz specjalista przeprowadza wszystkie zgodne z jego kompetencjami niezbędne badania, przepisuje odpowiednie leczenie, doradza lekarzowi skierowującemu i pacjentowi.

Pacjenci Polikliniki Šeškinės mogą również korzystać z płatnych konsultacji lekarzy specjalistów.

Płatne konsultacje są udzielane, gdy:

  • pacjent nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym;
  • pacjent, który nie został skierowany przez lekarza, z własnej inicjatywy ubiega się o specjalistyczną ambulatoryjną opiekę zdrowotną;
  • pacjent chce otrzymać usługę bez czekania w kolejce i jest gotowy za nią zapłacić;
  • pacjent chce otrzymać dodatkowe usługi, które nie są konieczne do zdiagnozowania lub leczenia choroby podstawowej.

Na wizytę u lekarza specjalisty można się zarejestrować w recepcji Polikliniki, pod numerem telefonu 8 5 250 2000 lub na stronie internetowej www.poliklinika.lt.


Lekarz dermatowenerolog

Lekarz dermatowenerolog jest odpowiedzialny za zdrowie skóry, paznokci i włosów dzieci i dorosłych oraz bada i leczy pacjentów z zaburzeniami skóry, paznokci, włosów i błon śluzowych. W przypadku zaburzeń skóry, paznokci i włosów (takich jak wysypka, znamiona, inne objawy skórne, infekcje przenoszone drogą płciową itp.) zapewnia on leczenie, monitoruje proces leczenia i doradza, jak zapobiegać nawrotom problemu.

Lekarz endokrynolog

Lekarz endokrynolog bada i leczy dorosłych pacjentów z chorobami metabolicznymi i chorobami gruczołów wydzielania wewnętrznego, takimi jak choroby tarczycy, przytarczycy, trzustki, nadnerczy, przysadki i gruczołów płciowych. Lekarz endokrynolog ocenia przepisane leczenie, omawia czynniki ryzyka chorób endokrynologicznych, znaczenie zdrowego stylu życia w leczeniu i zapobieganiu chorobom endokrynologicznym, informuje o potencjalnych skutkach ubocznych leków, zaleca sposoby zatrzymania rozwoju chorób endokrynologicznych i zapobiegania ich powikłaniom.

Lekarz gastroenterolog

Lekarz gastroenterolog bada i leczy dorosłych pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego – przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, jelita grubego, wątroby, woreczka żółciowego i trzustki, ocenia celowość i skuteczność leczenia oraz doradza, jak powstrzymać i zapobiec rozwojowi tych chorób oraz ich powikłaniom.

Lekarz kardiolog

Lekarz kardiolog bada i leczy dorosłych pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ocenia skuteczność przepisanego leczenia, identyfikuje możliwe działania uboczne leków, udziela porad, jak zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego, zatrzymać ich rozwój i zapobiegać powikłaniom.

Lekarz neurolog

Lekarz neurolog bada i leczy dorosłych pacjentów z chorobami mózgu i rdzenia kręgowego (ośrodkowego układu nerwowego), nerwów obwodowych i mięśni. Specjalista neurolog określa przyczyny ostrego i przewlekłego bólu głowy i pleców, zawrotów głowy, diagnozuje i leczy utratę pamięci, choroby prowadzące do zaburzenia krążenia i inne stany. Lekarz neurolog ocenia skuteczność leczenia, doradza, jak zapobiegać chorobom neurologicznym, ich zaostrzeniom lub powikłaniom.

Lekarz nefrolog

Lekarz nefrolog bada i leczy dorosłych pacjentów z chorobami dróg moczowych i nerek, monitoruje cukrzycowe zmiany nerek, ocenia wskazania do zastępczego leczenia nerek (dializy lub przeszczepu nerki), dba o pacjentów, którzy są przygotowywani do dializy. Ocenia także skuteczność leczenia i potencjalne działania uboczne stosowanych leków, zaleca, jak zapobiegać tym chorobom, powstrzymać ich rozwój i zapobiegać powikłaniom.

Lekarz okulista

Lekarz okulista bada i leczy pacjentów z chorobami oczu lub innymi zaburzeniami, które powodują zmiany w oczach, zeza, itp. Okulista udziela porad, jak zapobiegać chorobom oczu, powstrzymać rozwój tych chorób oraz zapobiegać powikłaniom.

Lekarz otolaryngolog

Lekarz otorynolaryngolog bada i leczy pacjentów z chorobami uszu, nosa i gardła, ocenia skuteczność leczenia. Doradza również w przypadku zaburzeń węchowych, słuchowych i zaburzeń równowagi, zaleca sposoby zapobiegania chorobom uszu, nosa i gardła, udziela porad, jak powstrzymać rozwój tych chorób oraz zapobiegać powikłaniom.

Lekarz pulmonolog

Lekarz pulmonolog bada i leczy dorosłych pacjentów z chorobami układu oddechowego i płuc, ocenia skuteczność leczenia, wydaje zalecenia dotyczące zapobiegania tym chorobom, zatrzymania ich rozwoju i zapobiegania zaostrzeniom.

Lekarz reumatolog

Reumatolog bada i leczy dorosłych pacjentów z chorobami stawów, układowymi chorobami tkanki łącznej, kości, mięśni i ścięgien. Specjalista reumatolog ocenia skuteczność leczenia, doradza, jak zatrzymać rozwój choroby reumatycznej, unikać zaostrzeń i powikłań.

Lekarz ortopeda traumatolog

Lekarz ortopeda traumatolog przyjmuje pacjentów z urazami, przeprowadza diagnostykę następstw urazów, procedury interwencyjne, leczenie i kontrolę leczenia. Diagnozuje i leczy choroby ortopedyczne.

Lekarz urolog

Lekarz urolog przyjmuje pacjentów w sprawie dolegliwości nerek, pęcherza moczowego, dróg moczowych, zaburzeń erekcji i innych chorób układu płciowego, diagnozuje pojawiające się choroby urologiczne, przeprowadza zabiegi interwencyjne, USG, leczenie i kontrolę leczenia.

Lekarz chirurg

Lekarz chirurg przeprowadza diagnostykę chorób i urazów chirurgicznych, procedury interwencyjne, leczenie i kontrolę leczenia.

Lekarz chirurg naczyniowy

Chirurg naczyniowy przyjmuje pacjentów w sprawie chorób układu naczyniowego (tętnic i żył), przeprowadza procedury interwencyjne, USG, zaleca odpowiednie leczenie, przeprowadza kontrolę leczenia.

Lekarz fizjolog kliniczny

Lekarz fizjolog kliniczny ocenia i opisuje badania elektroencefalograficzne.

Lekarz radiolog

Lekarz radiolog diagnozuje choroby i bada pacjentów za pomocą aparatu rentgenowskiego oraz mammografu. Na specjalnym monitorze lekarz widzi obraz klatki piersiowej, kości i stawów, narządów jamy brzusznej, jelit, narządów układu moczowo-płciowego, ocenia ich stan i przedstawia ostateczny wynik badania.

Lekarz wykonujący badanie USG

Lekarz wykonujący badanie USG bada pacjentów za pomocą specjalnego aparatu ultradźwiękowego (aparat ultrasonograficzny). Lekarz ocenia stan piersi, narządów wewnętrznych, naczyń krwionośnych, stawów. Terminowe badanie USG może pomóc wykryć zmiany w piersiach, węzłach chłonnych, zapobiec chorobom tarczycy, chorobom narządów wewnętrznych, zdiagnozować torbiele i guzy, kamienie pęcherza moczowego i inne.

Lekarz wykonujący badanie endoskopowe

Lekarz bada i ocenia narządy wewnętrzne za pomocą specjalnego urządzenia (endoskopu), diagnozuje patologiczne zmiany przełyku, żołądka i dwunastnicy, stany zapalne, wrzody lub guzy błony śluzowej i wybiera skuteczne metody leczenia choroby.

Lekarz endokrynolog dziecięcy

Lekarz endokrynolog dziecięcy bada i leczy dzieci poniżej 18 roku życia z chorobami metabolicznymi i chorobami gruczołów wydzielania wewnętrznego, takimi jak choroby tarczycy, przytarczycy, trzustki, nadnerczy, przysadki i gruczołów płciowych. Specjalista endokrynolog ocenia zalecone leczenie, omawia czynniki ryzyka chorób endokrynologicznych, znaczenie zdrowego stylu życia w leczeniu i zapobieganiu chorobom endokrynologicznym, informuje o potencjalnych skutkach ubocznych leków, zaleca sposoby zatrzymania rozwoju chorób endokrynologicznych i zapobiegania ich powikłaniom.

Lekarz kardiolog dziecięcy

Lekarz kardiolog dziecięcy bada i leczy dzieci poniżej 18 roku życia z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ocenia skuteczność zaleconego leczenia, identyfikuje możliwe działania uboczne leków, udziela porad, jak zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego, zatrzymać ich rozwój i zapobiegać powikłaniom.

Lekarz neurolog dziecięcy

Lekarz neurolog dziecięcy bada i leczy niemowlęta i dzieci z zaburzeniami głowy i obwodowego układu nerwowego, identyfikuje przyczyny zaburzeń snu, tików i innych ruchów mimowolnych oraz przyjmuje pacjentów w sprawie zaburzeń rozwojowych u dzieci, porażeń mózgowych i napadów padaczkowych. Specjalista ten ocenia, czy zalecone leczenie jest skuteczne, monitoruje postęp procesu leczenia, omawia potencjalne ryzyko chorób neurologicznych i udziela porad w sprawie zatrzymania choroby i zapobiegania powikłaniom.

Lekarz nefrolog dziecięcy

Lekarz nefrolog dziecięcy bada i leczy dzieci w wieku poniżej 18 lat z chorobami dróg moczowych i nerek oraz monitoruje zmiany w nerkach spowodowane cukrzycą. Ocenia także skuteczność leczenia i potencjalne działania uboczne stosowanych leków, zaleca, jak zapobiegać tym chorobom i zatrzymać ich rozwój.

Lekarz pulmonolog dziecięcy

Lekarz pulmonolog dziecięcy bada i leczy dzieci w wieku poniżej 18 lat z chorobami układu oddechowego (tchawicy, oskrzeli) i płuc, ocenia występujące zaburzenia oddechowe, skuteczność leczenia oraz zaleca, jak zapobiegać zaostrzeniom.

Lekarz chirurg dziecięcy

Lekarz chirurg dziecięcy wykonuje diagnostykę chorób wymagających zabiegów chirurgicznych i urazów dzieci w wieku poniżej 18 lat, przeprowadza procedury interwencyjne, leczenie i kontrolę leczenia. Konsultuje w zakresie przepuklin, diagnozuje i leczy wady rozwojowe u dzieci, urazy, skutki urazów, wykonuje badanie USG stawów biodrowych, przeprowadza kontrolę leczenia.

Lekarz logopeda

Lekarz logopeda zajmuje się dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy, rozmowy, tworzy programy korekcji mowy, pomaga rozwijać mięśnie oddechowe, głos, mięśnie artykulacyjne, uczy prawidłowego mówienia.

Pielęgniarz diabetolog

Pielęgniarz diabetolog to specjalista, który ma dodatkową wiedzę, umiejętności, nawyki praktyczne i doświadczenie nie tylko w uczeniu pacjentów z cukrzycą, jak rozpoznawać objawy cukrzycy i radzić sobie z tą chorobą, ale także w dbaniu o stopy lub rany chorych. Konsultacja u diabetologa wymaga skierowania od lekarza rodzinnego.

BDAR
Close