Korupcijos prevencija


Šeškinės poliklinikos pasitikėjimo linija

POLIKLINIKOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS (8 5) 252 5777.

Poliklinikoje už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo – Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas Linas Juozulynas, 242 kab., tel. (8 5) 250 2042, el. p. l.juozulynas@poliklinika.lt

Pacientų skundus (pareiškimus) dėl galimų korupcijos apraiškų poliklinikoje tiria Korupcijos prevencijos komisija. Į komisiją kreiptis reiktų tuo atveju, jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie poliklinikos darbuotojo padarytas, daromas arba ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Korupcijos prevencijos komisija:

Personalo ir teisės skyriaus vadovas Linas Juozulynas (Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas), tel. (8 5) 250 2042, el. p. l.juozulynas@poliklinika.lt;

Chirurgijos skyriaus vedėjas Valdemar Grinevič, tel. (8 5) 252 5775, el. p. valdemar.grinevic@poliklinika.lt;

Registratūros vadovė Regina Jakubėnienė, tel. (8 5) 252 5776, el. p. regina.jakubeniene@poliklinika.lt;

Vyresnioji slaugytoja Marina Mironenko, tel. (8 5) 250 2178, el. p. marina.mironenko@poliklinika.lt;

Vyriausioji specialistė Loreta Kliučininkienė, tel. (8 5) 250 2086, el. p. loreta.kliucininkiene@poliklinika.lt.

Korupcijos prevencija

Korupcija – asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ir netiesioginis siūlymas ar suteikimas asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šias veikas.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už šias korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimą ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. Atkreipiame dėmesį, kad baudžiamoji atsakomybė numatyta ir už šmeižtą bei melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu.

Išsamiai su atsakomybe už nusikalstamas korupcines veikas galite susipažinti

čia

Netoleruokite korupcijos apraiškų, apie įtarimus nedelsdami praneškite:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu ,,karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikdami pranešimą STT interneto svetainėje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai: nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 044 arba el. paštu korupcija@sam.lt

Poliklinikos Korupcijos prevencijos komisijai: telefonu (8 5) 250 2042 (komisijos pirmininkas Linas Juozulynas), taip pat elektroniniu paštu l.juozulynas@poliklinika.lt, palikdami pranešimą svetainėje https://www.poliklinika.lt/palikite-zinute/ arba poliklinikos registratūroje esančioje Pasiūlymų ir pageidavimų dėžutėje.

Informacija visuomenei apie įstaigoje nustatytus korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčius atvejus

Korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčių atvejų Šeškinės poliklinikoje nenustatyta.

Pacientų forumas ir antikorupcinė SAM linija
2013 m. birželio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje įsteigtas Pacientų forumas, kurio tikslas - ne tik ginti ir atstovauti pacientų interesus, bet ir padėti valstybės institucijoms suprasti pacientų problemas, išgirsti jų patirtis, lūkesčius ir patarimus. Ši organizacija sukurta vieningam tikslui pasiekti, kad sklandžiai veiktų nacionalinė sveikatos apsaugos sistema, kuri turi veikti nenutrūkstamai, nepriklausomai nuo politikų kaitos.

Pacientų forumas – tai bendradarbiavimo platforma, vienijanti pacientų interesus atstovaujančias ir ginančias organizacijas.

2013 m. balandžio 30 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) pradėjo veikti antikorupcinė SAM linija. Lietuvos gyventojai, paskambinę nemokama linija tel. 8 800 66 004, gali anonimiškai pranešti apie korupcijos atvejus sveikatos priežiūros įstaigose. Nemokamas, anoniminis pasitikėjimo telefonas į nacionalinę sveikatos apsaugos sistemą įneš daugiau kontrolės, skaidrumo ir atsakomybės.

Jeigu iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar kita forma susidūrėte su korupcija asmens sveikatos priežiūros įstaigose, paskambinkite nemokamu telefonu 8 800 66 004 ir sekite nurodymus. Jūsų skambutis – anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Jeigu Jums skambinant kovos su korupcija specialistai negalės atsiliepti, Jūsų pranešimas bus įrašytas. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai. Taip pat galima pateikti informaciją el.paštu korupcija@sam.lt .
Šeškinės poliklinikos darbuotojai, kurie privalo deklaruoti privačius interesus

1. Direktorius;

2. Direktoriaus pavaduotojas gydymui;

3. Direktoriaus pavaduotojas slaugai;

4. Direktoriaus pavaduotojas valdymui;

5. Vyriausiasis buhalteris;

6. Skyriaus vedėjas;

7. Centro vadovas;

8. Tarnybos vadovas;

9. Skyriaus vadovas;

10. Skyriaus vadovo pavaduotojas;

11. Vyresnysis slaugytojas;

12. Vyresnysis akušeris;

13. Vyresnysis klinikos laborantas;

14. Gydytojai (visų specializacijų);

15. Direktoriaus įsakymu patvirtintų Pirkimų komisijų nariai;

16. Direktoriaus įsakymu patvirtinti viešųjų pirkimų organizatoriai;

17. Direktoriaus įsakymu patvirtinti viešųjų pirkimų iniciatoriai;

18. Pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai.

Pareigybės, į kurias pretenduojant teikiamas prašymas STT informacijai apie kandidatus pateikti

1. Direktorius;

2. Direktoriaus pavaduotojas gydymui;

3. Direktoriaus pavaduotojas slaugai;

4. Direktoriaus pavaduotojas valdymui;

5. Vyriausiasis buhalteris;

6. Skyriaus vedėjas;

7. Centro vadovas;

8. Tarnybos vadovas;

9. Skyriaus vadovas;

10. Skyriaus vadovo pavaduotojas;

11. Nuolat veikiančios Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas (jeigu tokia būtų sudaryta).

Pareigybių sąrašas patvirtintas 2021 m. gruodžio 28 d. VšĮ Šeškinės poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. 1R-330-(1.5) „Dėl sąrašo pareigybių, dėl kurių teikiams prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, patvirtinimo“.

BDAR
Close
VšĮ Šeškinės poliklinika interneto svetainėje naudoja nurodytus slapukus (angl. Cookies). Slapukai naudojami siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą bei siekiant patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine.