О nas

Jesteśmy certyfikowaną i akredytowaną instytucją opieki zdrowotnej.

Posiadamy Certyfikat Zgodności nr 9000-503 wydany przez Litewskie Narodowe Biuro Akredytacyjne, który poświadcza, że system zarządzania jakością usług ambulatoryjnych w zakresie podstawowej i wtórnej opieki zdrowotnej jest zgodny z wymogami LST EN ISO 9001:2015; otrzymaliśmy również certyfikat państwowej działalności w zakresie opieki zdrowotnej wydany przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Litewskiej No. J24-45, potwierdzający, że jesteśmy akredytowani do świadczenia usług medycyny rodzinnej.

Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi opieki zdrowotnej.

Ponad 40 lekarzy rodzinnych, 70 lekarzy specjalistów, 17 lekarzy pediatrów i 20 lekarzy dentystów opiekuje się pacjentami Polikliniki Šeškinės. Oferujemy również usługi chirurgii ambulatoryjnej i rehabilitacji medycznej.

W Gabinecie Zdrowia Młodzieży bezpłatnie i anonimowo przyjmuje na konsultacje lekarz rodzinny i lekarz specjalista.

Wykonujemy wszystkie niezbędne badania laboratoryjne i instrumentalne.

Szczegółowe badania i procedury diagnostyczne wykonujemy szybko — w ciągu jednej wizyty u lekarza. Skraca to czas wymagany do postawienia diagnozy i zalecenia pacjentowi odpowiedniego leczenia.

Jesteśmy wszechstronni i nowocześni.

W Poliklinice działa elektroniczny system rejestracji i kolejkowania pacjentów. Stworzyliśmy naszym pacjentom możliwość korzystania z osobistego konta, na którym mogą sprawdzić wyniki swoich badań laboratoryjnych, zaplanowane wizyty i przepisane programy profilaktyczne. Przy organizacji pracy korzystamy z wewnętrznego systemu informacyjnego polikliniki, który umożliwia szybką wymianę ważnych informacji pomiędzy oddziałami.

BDAR
Close