Naujienos

DĖL NITRATŲ IR NITRITŲ TYRIMŲ GERIAMAJAME VANDENYJE

2024 04 24

Nėščioji ar kūdikio iki 6 mėnesių tėvai (globėjai) ar jų įgalioti asmenys turi tiesiogiai kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) dėl geriamojo vandens užterštumo nitratais ir nitritais tyrimų, jeigu maistui vartoja individualių šachtinių šulinių ar seklesnių negu 50 m gylio gręžinių geriamąjį vandenį.

Nėščioji, asmuo, auginantis kūdikį iki 6 mėnesių, ar jų įgaliotas asmuo NVSC turi pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

  • gręžinio paso kopiją (jeigu gręžinys registruotas Žemės gelmių registre);
  • nėščiosios ar asmens, auginančio kūdikį iki 6 mėnesių, įgaliojimo pateikti šį prašymą ir gauti visą informaciją, susijusią su geriamojo vandens nitritų ir nitratų tyrimais, kopiją (jei teikia įgaliotas asmuo);
  • dokumento, patvirtinančio nėštumą ar kūdikio tapatybę ir amžių, kopiją;
  • pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu prašymas teikiamas paštu).

NVSC specialistai organizuos vandens tyrimą, įvertins šachtinio šulinio ar gręžinio aplinką ir kartu su informacija apie nitritų ir nitratų koncentracijas geriamajame vandenyje supažindins su apsinuodijimo nitratais ir nitritais prevencija, pateiks ir rekomendacijas dėl šachtinio šulinio ar gręžinio priežiūros.

Pasiteirauti papildomai galima telefonu +370 5 264 9676, el. paštu info@nvsc.lt arba atvykus į NVSC teritorinį padalinį, kurio teritorijoje yra šachtinis šulinys ar gręžinys.

Daugiau informacijos ir prašymo formą rasite:

https://nvsc.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-saugos-uztikrinimas/suliniu-vandens-tyrimai-del-nitritu-nitratu


BDAR
Close
VšĮ Šeškinės poliklinika interneto svetainėje naudoja nurodytus slapukus (angl. Cookies). Slapukai naudojami siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą bei siekiant patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine.