Naujienos

NEDARBINGUMAS: KĄ SVARBU ŽINOTI 2021 METAIS

2021 01 05

Prasidėjus naujiems metams, pandemija tęsiasi ir karantino sąlygos nešvelnėja. Primename, kokiais atvejais išduodamas nedarbingumo pažymėjimas nesergančio vaiko priežiūrai.  

KAI PRIEŠMOKYKLINUKUS IR IKIMOKYKLINUKUS NAMUOSE PRIŽIŪRI TĖVAI

Ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus į ugdymo įstaigą rekomenduojama leisti tik tada, kai tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jei tėvams nepavyksta suderinti darbo iš namų ir vaiko priežiūros arba tėvai nusprendžia vaiko neleisti į ugdymo įstaigą, jie gali vaiką iki aštuonerių metų prižiūrėti namuose ir gauti ligos išmoką. Tokia galimybe gali pasinaudoti ne tik tėvai ar globėjai, bet ir dirbantys seneliai.

Nedarbingumo trukmė: iš pradžių nedarbingumo pažymėjimas išduodama iki 60 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau, nei baigiasi karantinas ar ekstremalioji situacija. Jei karantinas ir ekstremalioji padėtis tęsiasi ilgiau, o būtinybė prižiūrėti vaiką iki 8 metų išlieka, nedarbingumo pažymėjimo galiojimas pratęsiamas.

Ligos išmoka: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.

KAI PRADINUKAI MOKOSI NUOTOLINIU BŪDU 

Pasibaigus žiemos atostogoms, pradinukų mokymas tęsiamas nuotoliniu būdu. Tėvai gali derinti darbą iš namų ir vaiko priežiūrą arba kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo, gauti ligos išmoką ir padėti atžaloms mokytis. 
Ligos išmoka už vaiko priežiūrą gali būti mokama vaiko tėvams, globėjams ar dirbantiems seneliams. 

Nedarbingumo trukmė: iš pradžių nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki 60 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau, nei baigiasi karantinas ar ekstremalioji situacija. Jei karantinas ir ekstremali padėtis tęsiasi ilgiau, o nuotolinis mokymas išlieka, nedarbingumo pažymėjimo galiojimas pratęsiamas.

Ligos išmoka: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.

KAI VAIKŲ SU NEGALIA UGDYMAS VYKSTA ĮPRASTAI

Specialiosiose mokyklose, taip pat bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas besimokantys vaikai su negalia ir toliau ugdomi įprastu būdu – mokyklose. Tačiau tėvai, nusprendę vaiko su negalia neleisti į ugdymo įstaigą, gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ir gauti ligos išmoką.

5–12 klasių mokiniai nuotoliniu būdu mokosi nuo gruodžio 9 d. Tokio amžiaus vaikai yra savarankiški ir jų priežiūrai nedarbingumo pažymėjimas nesuteikiamas. Tačiau, jeigu nuotoliniu būdu šiose klasėse mokosi vaikas su negalia, tėvams nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas ir ligos išmoka už neįgalaus vaiko priežiūrą skiriama.

KAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE PASKELBIAMAS INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANTIS REŽIMAS

Jeigu švietimo įstaigoje dėl koronaviruso plitimo grėsmės paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to reikia prižiūrėti vaiką iki ketvirtos klasės imtinai arba pagal specialiojo, taip pat bendrojo ugdymo programą besimokantį vaiką su negalia, tuomet tėvai, globėjai ar dirbantys seneliai už vaiko priežiūrą gali gauti nedarbingumo pažymėjimą ir ligos išmoką.

Nedarbingumo trukmė: iki atšaukiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Iš pradžių nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki 28 kalendorinių dienų, o vėliau gali būti pratęsiama po 14 kalendorinių dienų.

Ligos išmoka: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.

KAI VAIKAS TURI IZOLIUOTIS

Kai vaikui iki ketvirtos klasės imtinai ar vaikui su negalia, jei jis mokosi pagal bendrojo ar specialiojo ugdymo programą, taikoma privaloma izoliacija, tuomet vienam iš tėvų, globėjų ar dirbančių senelių gali būti mokama ligos išmoka už nesergančio vaiko priežiūrą.

Ligos išmoka: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“. Ji yra mokama privalomos izoliacijos laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.

JEIGU ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOJE PRIREGISTRUOTŲ IKIMOKYKLINUKŲ, PRIEŠMOKYKLINUKŲ, PRADINUKŲ IR VAIKŲ SU NEGALIA TĖVAMS REIKALINGAS NEDARBINGUMAS, PRAŠOME RAŠYTI LAIŠKUS EL. PAŠTU seskines@poliklinika.lt.

Laiške būtina nurodyti:

  • vaiko vardą, pavardę, asmens kodą;
  • vaiko šeimos (vaikų ligų) gydytoją;
  • vieno iš tėvų, kuriam reikalingas nedarbingumas, vardą, pavardę, asmens kodą;
  • kontaktinio telefono numerį.

Dėl nedarbingumo galima skambinti ir tel. 8 5 250 2000 arba į nuotolinę vaiko šeimos (vaikų ligų) gydytojo konsultaciją registruotis internetu https://e.poliklinika.lt/.


BDAR
Close
VšĮ Šeškinės poliklinika interneto svetainėje naudoja nurodytus slapukus (angl. Cookies). Slapukai naudojami siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą bei siekiant patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine.