Naujienos

DĖL NEĮGALUMO AR SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO

2020 06 23

Siekiant užtikrinti maksimalų gyventojų ir tarnybos darbuotojų saugumą, į tarnybos teritorinius skyrius besikreipiantys asmenys aptarnaujami tik iš anksto paskirtu laiku.

Dėl vizito į tarnybą patogiausia registruotis iš anksto internetu: https://epaslaugos.ndnt.lt/registracija/login?ReturnUrl=%2fregistracija%2fRegistration%2fRegisterContacts

www.ndnt.lt (elektroninės paslaugos/išankstinė registracija) arba per E. valdžios vartus.

Dokumentai tarnyboje priimami visą darbo dieną vienu iš nurodytų būdų:

  • atsiuntus paštu;
  • pateikus per e. pristatymo sistemą;
  • palikus prie įėjimo į tarnybą esančiose pašto dėžutėse;
  • atvykus.

Prašymų formas ir informaciją apie kitus reikalingus pateikti dokumetus rasite tarnybos interneto svetainėje www.ndnt.lt (prašymai).

Pateikus dokumentus be išankstinės registracijos, asmuo teritoriniame skyriuje dėl asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymo tą pačią dieną nebus priimtas. Klausimynui pildyti į teritorinį skyrių žmogus turės atvykti jam paskirtu laiku.

SVARBU! Pensinio amžiaus asmenims dėl specialiųjų poreikių vertinimo vizitui į tarnybą iš anksto internetu registruotis nereikia. Šių asmenų patogumui dokumentus siūlome teikti nevykstant į tarnybą, o vienu iš nurodytų būdų.

Pensinio amžiaus asmenims sprendimas dėl jų specialiųjų poreikių tarnybos priimamas jiems nedalyvaujant. Su jais dėl asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymo susisieks gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenų, kuriems nustatytas negalios terminas baigiasi 90 dienų po karantino (t. y. iki rugsėjo 14 d.), negalios terminas bus automatiškai pratęstas iki 2020-09-14.

Šis laikas skirtas tam, kad žmogus galėtų kreiptis į gydantį gydytoją dėl naujo siuntimo. Todėl visus, kuriems negalios terminas pratęstas automatiškai, raginame nelaukti šio termino pabaigos ir dėl siuntimo į NDNT iš anksto kreiptis į gydymo įstaigas.

Automatiškai pratęsus negalią nauji dokumentai neišduodami – galioja išduoti anksčiau.

NDNT apie automatiškai pratęstą terminą IŠMOKAS MOKANČIAS INSTITUCIJAS INFORMUOS – pacientams tuo rūpintis nereikia.