Twoje
zdrowie
jest
naszym priorytetem

O nas

Poliklinika Šeškinės to jedna z największych placówek opieki zdrowotnej w Wilnie, która świadczy usługi ambulatoryjne podstawowej i dodatkowej opieki zdrowotnej, opiekę dzienną, fizykoterapię oraz usługi rehabilitacji ambulatoryjnej.

Poliklinika została otwarta w grudniu 1997 roku.  Początkowo udzielaliśmy pomocy medycznej i doradczej kilku tysiącom mieszkańców Szeszkini i Fabianiszków. Obecnie obsługujemy ponad 80000 pacjentów z całego miasta i przedmieść Wilna.

Naszą misją jest zaspokojenie uzasadnionych potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz świadczenie im bezpiecznych, wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej.

Zgodnie z naszą wizją pragniemy stać się przodującym ośrodkiem opieki zdrowotnej i diagnostyki, świadczącym usługi dla mieszkańców miasta i okręgu Wilna.

Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych, które obejmują zapobieganie chorobom, diagnozę, leczenie i rehabilitację ambulatoryjną.

Cel naszej działalności – wzmocnienie zdrowia mieszkańców Litwy oraz poprawa świadczonych usług zdrowotnych w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności.

> 80000
pacjentów
> 3600
codziennych usług
> 150
wykwalifikowanych lekarzy
> 360
testów medycznych
BDAR
Close