Pomoc medyczna w stanach nagłych

Pomoc medyczna w stanach nagłych obejmuje pierwszą pomoc medyczną i opiekę medyczną w nagłych wypadkach, świadczoną w samodzielnych placówkach opieki zdrowotnej.

Pomoc medyczna w nagłych wypadkach jest świadczona natychmiast lub w trybie pilnym w przypadku ostrych stanów klinicznych, gdy życie pacjenta jest zagrożone lub w przypadku, gdy brak zapewnienia takiej opieki na czas spowoduje poważne komplikacje dla zdrowia pacjenta.

Pomoc medyczna w stanach nagłych świadczona jest bezpłatnie wszystkim mieszkańcom stałym, niezależnie od tego, czy są oni objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Pomoc medyczna w stanach nagłych jest również bezpłatna dla zagranicznych obywateli. Aby obywatel Unii Europejskiej mógł skorzystać z tego prawa, musi przedstawić ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i dokument poświadczający posiadane ubezpieczenie zdrowotne — Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, tymczasowe zaświadczenie zastępcze lub zaświadczenie E123 lub DA1 (poświadczają one prawo danej osoby do natychmiastowej opieki medycznej w razie wypadku przy pracy).

Obywatele innych krajów, którzy nie posiadają europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, muszą zapłacić za otrzymaną pomoc zgodnie z cenami bazowymi, zatwierdzonymi przez Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej.

Pomoc medyczna w stanach nagłych jest świadczona po przybyciu do Polikliniki Šeškinės.

BDAR
Close