Procedura świadczenia usług zdalnej opieki zdrowotnej

Usługa zdalnej opieki zdrowotnej (zwana dalej „ZOZ”): usługa świadczona przez lekarza rodzinnego lub zespół lekarzy rodzinnych, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, bez bezpośredniego udziału pacjenta w badaniu lekarskim.

Celem usługi ZOZ jest kontynuacja przepisania pacjentowi zaleconych wcześniej badań, leków lub środków pomocy medycznej (w tym objętych budżetem Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego) bez bezpośredniego udziału pacjenta w badaniu lekarskim.

Pacjent lub jego przedstawiciel jest odpowiedzialny za poprawność przedstawionych danych o stanie zdrowia pacjenta.

Aby otrzymać usługę ZOZ, pacjent lub jego przedstawiciel powinni zadzwonić do recepcji pod numer telefonu (8 5) 250 2000.  Usługa ZOZ jest świadczona pacjentowi nie później niż 2 dni robocze od daty wystąpienia o jej świadczenie.

Przy świadczeniu usług ZOZ, lekarz rodzinny lub członek jego zespołu mogą:

 • kontynuować przepisywanie leków lub pomocy medycznej, które były wcześniej przepisane dorosłemu pacjentowi przez lekarza, wydać receptę zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli recepta jest wydawana dziecku — na okres nieprzekraczający jednego miesiąca;
 • interpretować pacjentowi lub jego przedstawicielowi wyniki przeprowadzonych badań i – biorąc je pod uwagę – korygować leczenie, stosowanie leków refundowanych lub środków pomocy medycznej, gdy stan pacjenta jest stabilny;
 • skierować na ponowne badania laboratoryjne.

Usługa ZOZ może być świadczona pacjentowi nie więcej niż jeden raz. Po otrzymaniu usługi ZOZ następnym razem pacjent musi zgłosić się do lekarza rodzinnego.

 Usługa ZOZ może być niedostępna, jeśli:

 • pacjent nie wyraził woli otrzymania ZOZ poprzez podpisanie zgody pacjenta na świadczenie usługi zdalnej opieki zdrowotnej;
 • pacjent otrzymał już usługę ZOZ z tego samego powodu (ponowne badanie, przepisanie leków refundowanych lub przepisanie środków pomocy medycznej). Usługa ZOZ nie może być świadczona dwa razy z rzędu;
 • pacjent nie był w poliklinice u członka zespołu lekarza rodzinnego przez ponad 7 miesięcy;
 • pacjent nie podał numeru telefonu, na który chce otrzymać usługę ZOZ;
 • pacjent nie wskazał członka zespołu lekarza rodzinnego, którego usługę ZOZ chciałby otrzymać;
 • członek zespołu lekarza rodzinnego nie może ustalić prawidłowości informacji o zdrowiu dostarczonych przez pacjenta lub jego przedstawiciela i ocenić stanu pacjenta bez badania;
 • żądana usługa nie jest usługą ZOZ, ponieważ jest to nowy przypadek leczenia, a także w przypadku, gdy pacjent żąda leków refundowanych lub środków pomocy medycznej, których wcześniej nie stosował.

Jeśli członek zespołu lekarza rodzinnego zdecyduje się nie świadczyć usługi ZOZ:

 • pacjent musi zostać zarejestrowany na konsultację lekarską pacjent w normalnym trybie;
 • powód odmowy świadczenia usługi ZOZ zostaje odnotowywany w dokumentacji medycznej pacjenta.
BDAR
Close