Profilaktiniai tikrinimai

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai – viena iš svarbiausių priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, užbėgti už akių profesinėms ligoms bei išvengti nelaimingų atsitikimų darbe.

Šeškinės poliklinikos sveikatos kabinete atliekami šie profilaktiniai sveikatos tikrinimai:

 • vairuotojų; 
 • dirbančių ir norinčių įsidarbinti asmenų;
 • norinčių įsigyti civilinį ginklą ar pratęsti jau turimą leidimą asmenų;
 • traukinio mašinistų ir kitų darbuotojų, kurių veikla susijusi su geležinkelio eismu;
 • vidaus vandenų transporto specialistų ir jūrininkų.

Išankstinė registracija vykdoma poliklinikos registratūroje, tel. (8 5) 250 2000 arba internetu e.poliklinika.lt.

Profilaktinė patikra atliekama Sveikatos kabinete (128 kab.), pasiteirauti galite tel. (8 5) 250 2121.

Svarbu: Jeigu norite pasitikrinti profilaktiškai ne dėl darbo, vairuotojo pažymėjimo ar leidimo gavimo, prašome kreiptis į savo šeimos gydytoją, o dėl profilaktinės dantų patikros – į Odontologijos skyriaus registratūrą.

Vairuotojų sveikatos tikrinimas 

Asmenys, norintys įgyti ar pasikeisti vairuotojo pažymėjimą, privalo pateikti:  

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai); 
 • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą, forma Nr. 048/a), jei dirba vairuotoju pagal darbo sutartį;
 • gydytojo psichiatro parengtą pažymą (forma Nr. 027/a) už pastaruosius 3 metus, jei asmuo nėra registruotas Šeškinės poliklinikoje arba registruotas trumpiau nei 3 metus;
 • šeimos gydytojo išduotą asmens sveikatos istorijos išrašą  (forma Nr. 027/a), jei asmuo nėra registruotas Šeškinės poliklinikoje;
 • užpildytą ir pasirašytą Vairuotojo garbės deklaraciją (galima užpildyti ir atvykus).

Vairuotojo garbės deklaracija

Klausimynas dėl obstrukcinės miego apnėjos

Dirbančių ir norinčių įsidarbinti asmenų sveikatos tikrinimas 

Asmenys, norėdami įsidarbinti ar jau dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis, privalo pateikti: 

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą, forma Nr. 048/a) (dirbantys) arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a) (norintys įsidarbinti), kurias užpildo ir išduoda darbdavys. Sveikatos portale www.esveikata.lt darbdavys savo darbuotojui arba norinčiam įsidarbinti asmeniui gali užpildyti formą E048 arba E047 ir nurodyti profesinės rizikos veiksnius. Tokiu atveju asmeniui, kuriam atliekamas profilaktinis sveikatos patikrinimas, nereikės turėti popierinio sveikatos paso, o jo profilaktinės patikros elektroninė pažyma bus pateikta paskyroje www.esveikata.lt;
 • šeimos gydytojo išduotą asmens sveikatos istorijos išrašą  (forma Nr. 027/a), jei asmuo nėra registruotas Šeškinės poliklinikoje.

Norinčių įsigyti civilinį ginklą ar pratęsti jau turimą leidimą asmenų sveikatos tikrinimas

Asmenys, norintys įsigyti civilinį ginklą ar pratęsti jau turimą leidimą, privalo pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • charakteristiką iš darbovietės ar seniūnijos;
 • priklausomybės ligų gydytojo išvadą (forma Nr. 049/a) asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus mieste, – iš Vilniaus priklausomybės ligų centro, adresu P. Širvio g. 5, registratūros tel. (8-5) 213 7808;
 • šeimos gydytojo išduotą asmens sveikatos istorijos išrašą  (forma Nr. 027/a), jei asmuo nėra registruotas Šeškinės poliklinikoje;
 • gydytojo psichiatro išvadą (forma 049/a) už pastaruosius 10 metų, jei asmuo nėra registruotas Šeškinės poliklinikoje;
 • užpildytą ir pasirašytą Asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti ginklą, garbės deklaraciją, kurioje savo parašu patvirtina, kad per pastaruosius 10 metų anonimiškai ir privačiai nesigydė pas gydytojus psichiatrus ar vaikų ir paauglių psichiatrus arba gydytojus priklausomybės ligų psichiatrus (galima užpildyti ir atvykus);
 • Užpildytą ir pasirašytą Asmens, norinčio įsigyti civilinį ginklą anketą.

SVARBU: asmenys, kurie prie Šeškinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro prisiregistravę trumpiau nei 10 metų arba yra kitos psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos pacientai, privalo turėti įstaigos, kur gydėsi anksčiau arba gydosi dabar, gydytojo psichiatro išduotą pažymą, kad pacientui asmens sveikatos priežiūros nėra teiktos arba kad pacientui yra teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant, kada ir kokios.

ASMENS, NORINČIO ĮSIGYTI GINKLĄ, GARBĖS DEKLARACIJA

ASMENS, NORINČIO ĮSIGYTI GINKLĄ, ANKETA

Traukinio mašinistų ir kitų darbuotojų, kurių veikla susijusi su geležinkelio eismu, sveikatos tikrinimas

Traukinio mašinistai ir kiti darbuotojai, kurių veikla susijusi su geležinkelio eismu, privalo pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą, forma Nr. 048/a) (dirbantys) arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a) (norintys įsidarbinti), kurias užpildo ir išduoda darbdavys. Sveikatos portale www.esveikata.lt darbdavys savo darbuotojui arba norinčiam įsidarbinti asmeniui gali užpildyti formą E048 arba E047 ir nurodyti profesinės rizikos veiksnius. Tokiu atveju asmeniui, kuriam atliekamas profilaktinis sveikatos patikrinimas, nereikės turėti popierinio sveikatos paso, o jo profilaktinės patikros elektroninė pažyma bus pateikta paskyroje www.esveikata.lt;
 • šeimos gydytojo išduotą asmens sveikatos istorijos išrašą  (forma Nr. 027/a), jei asmuo nėra registruotas Šeškinės poliklinikoje;
 • gydytojo psichiatro parengtą pažymą (forma Nr. 027/a), jei asmuo nėra registruotas Šeškinės poliklinikoje.

Vidaus vandenų transporto specialistų ir jūrininkų sveikatos tikrinimas

Vidaus vandenų transporto specialistai ir jūrininkai privalo pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • užpildytą ir pasirašytą vidaus vandenų transporto specialisto, jūrininko bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio garbės deklaraciją (sveikatos tikrinimo klausimyną);
 • norintys įsidarbinti turi pateikti privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a), kurią užpildo ir išduoda darbdavys;
 • šeimos gydytojo išduotą asmens sveikatos istorijos išrašą  (forma Nr. 027/a), jei asmuo nėra registruotas Šeškinės poliklinikoje;
 • gydytojo psichiatro parengtą pažymą (forma Nr. 027/a), jei asmuo nėra registruotas Šeškinės poliklinikoje. 

Laivavedžio garbės deklaracija

Asmenims, prisiregistravusiems prie Šeškinės poliklinikos, reikiamą psichiatro pažymą išduoda poliklinikos Psichikos sveikatos centre dirbantys psichiatrai. 

BDAR
Close
VšĮ Šeškinės poliklinika interneto svetainėje naudoja nurodytus slapukus (angl. Cookies). Slapukai naudojami siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą bei siekiant patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine.