Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia

Profilaktyczne przeglądy stanu zdrowia są jednym z najważniejszych środków zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, zapobiegające chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

W Poliklinice Šeškinės przeprowadzane są profilaktyczne przeglądy stanu zdrowia dla:

 • kierowców;
 • osób zatrudnionych i zamierzających podjąć pracę;
 • osób, które chcą nabyć broń cywilną lub przedłużyć istniejące pozwolenie na posiadanie broni;
 • maszynistów i innych pracowników, których działalność związana jest z ruchem kolejowym;
 • specjalistów żeglugi śródlądowej i marynarzy.

Wstępnej rejestracji można dokonać w recepcji polikliniki, pod numerem telefonu (8 5) 250 2000 lub na stronie internetowej e.polyclinic.com.

Badanie profilaktyczne przeprowadzane jest w gabinecie nr 128, skontaktować się można telefonicznie: (8 5) 250 2121. 

 Przegląd stanu zdrowia kierowców

Osoby chcące uzyskać lub wymienić prawo jazdy muszą przedstawić:  

 • dokument tożsamości;
 • prawo jazdy (przy ponownym przeglądzie);
 • osobistą książeczkę medyczną (paszport zdrowia, formularz 048/a), w przypadku zatrudnienia jako kierowca;
 • zaświadczenie sporządzone przez psychiatrę medycznego (formularz nr 027/a), jeżeli dana osoba nie jest zarejestrowana w Poliklinice Šeškinės;
 • odpis osobistej historii medycznej wystawiony przez lekarza rodzinnego (formularz nr 027/a), jeżeli dana osoba nie jest zarejestrowana w Poliklinice Šeškinės;
 • wypełnione i podpisane Honorowe Oświadczenie Kierowcy (można również wypełnić po przybyciu).

**** Honorowe Oświadczenie Kierowcy (pdf)

 Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia osób zatrudnionych i zamierzających podjąć pracę

Osoby zamierzające podjąć pracę lub już pracujące w warunkach potencjalnego ryzyka zawodowego muszą przedstawić: 

 • dokument tożsamości;
 • osobistą książeczkę medyczną (paszport zdrowia, formularz 048/a – zatrudnieni) lub zaświadczenie lekarskie o obowiązkowym badaniu zdrowia (formularz 047/a – zamierzający podjąć pracę) wypełnione i wydane przez pracodawcę;
 • odpis osobistej historii medycznej wystawiony przez lekarza rodzinnego (formularz nr 027/a), jeżeli dana osoba nie jest zarejestrowana w Poliklinice Šeškinės;

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia osób, które chcą nabyć broń cywilną lub przedłużyć istniejące pozwolenie na posiadanie broni

Osoby, które chcą nabyć broń cywilną lub przedłużyć istniejące pozwolenie na posiadanie broni, muszą przedstawić:

 • dokument tożsamości;
 • zdjęcie (3 x 4);
 • opinię z miejsca pracy lub gminy;
 • raport lekarza chorób uzależniających (formularz 049/a); dla osób, które zadeklarowały miejsce zamieszkania w Wilnie — z Centrum Chorób Uzależniających w Wilnie, ul. Gerosios Vilties. 3, tel. do recepcji (8 5) 216 0014;
 • odpis osobistej historii medycznej wystawiony przez lekarza rodzinnego (formularz nr 027/a), jeżeli dana osoba nie jest zarejestrowana w Poliklinice Šeškinės;
 • wniosek lekarza psychiatry (formularz 049/a).

WAŻNE: osoby, które w Poliklinice Šeškinės zarejestrowane są krócej niż 10 lat, muszą posiadać zaświadczenie wydane przez lekarza-psychiatrę jednostki, w której były wcześniej leczone.

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia maszynistów i innych pracowników, których działalność związana jest z ruchem kolejowym

Maszyniści i inni pracownicy, których działalność związana jest z ruchem kolejowym, muszą przedstawić:

 • dokument tożsamości;
 • osobistą książeczkę medyczną (paszport zdrowia, formularz 048/a – zatrudnieni) lub zaświadczenie lekarskie o obowiązkowym badaniu zdrowia (formularz 047/a – zamierzający podjąć pracę) wypełnione i wydane przez pracodawcę;
 • odpis osobistej historii medycznej wystawiony przez lekarza rodzinnego (formularz nr 027/a), jeżeli dana osoba nie jest zarejestrowana w Poliklinice Šeškinės;
 • zaświadczenie sporządzone przez psychiatrę medycznego (formularz nr 027/a), jeżeli dana osoba nie jest zarejestrowana w Poliklinice Šeškinės.

 

 Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia specjalistów żeglugi śródlądowej i marynarzy

Specjaliści żeglugi śródlądowej i marynarze muszą przedstawić:

 • dokument tożsamości;
 • wypełnioną i podpisaną przez specjalistę żeglugi lub marynarza Deklarację Honorową kapitana łodzi motorowych rekreacyjnych i innych motorowych jednostek pływających (kwestionariusz oceny stanu zdrowia);
 • osoby ubiegające się o zatrudnienie muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o obowiązkowym badaniu zdrowia (formularz 047/a), które wypełnia i wydaje pracodawca;
 • odpis osobistej historii medycznej wystawiony przez lekarza rodzinnego (formularz nr 027/a), jeżeli dana osoba nie jest zarejestrowana w Poliklinice Šeškinės;
 • zaświadczenie sporządzone przez psychiatrę medycznego (formularz nr 027/a), jeżeli dana osoba nie jest zarejestrowana w Poliklinice Šeškinės.

**** Deklaracja Honorowa Kapitana (pdf)

 

Osoby zarejestrowane w Poliklinice Šeškinės wymagane zaświadczenie psychiatry otrzymują od psychiatrów pracujących w Centrum Zdrowia Psychicznego.

Recepcja Centrum Zdrowia Psychicznego, tel. (8 5) 252 5788. 

BDAR
Close