Registracija pas gydytoją

Šeškinės poliklinikos pacientai dėl sveikatos problemų, tyrimų ar dėl kompensuojamųjų vaistų išrašymo pirmiausia turi kreiptis į savo šeimos ar vaikų ligų gydytoją. Užsiregistruoti vizitui galima tel. 8 5 250 2000 arba internetu https://e.poliklinika.lt/

Šeimos ar vaikų ligų gydytojas, apžiūrėjęs pacientą, skiria reikiamą gydymą ir tyrimus, taip pat gali nusiųsti pasikonsultuoti su gydytoju specialistu. 

Be siuntimo galima registruotis pas: 
  • pirminio lygio chirurgą, 
  • pirminio lygio akušerį ginekologą, 
  • psichiatrą, 
  • odontologą,
  • dermatovenerologą. 
Gydytojai specialistai (kardiologai, urologai, chirurgai traumatologai, okulistai, otorinolaringologai, neurologai, endokrinologai ir kt.) siuntimą turintiems pacientams teikia paslaugas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo. Siuntimo neturintiesiems už šias paslaugas teks susimokėti.

Vaiką iki 16 metų į polikliniką turi lydėti suaugęs, teisiškai už jį atsakingas asmuo (vienas iš tėvų, globėjų ar jų įgaliotas asmuo). 

Ūmiai susirgus arba paūmėjus lėtinei ligai reikia atvykti į polikliniką. Tokiu atveju poliklinikoje pacientams medicinos pagalbą suteiks budintis gydytojas (jeigu nėra galimybės patekti pas savo šeimos (vaikų ligų) gydytoją).
Visais atvejais kreipiantis į polikliniką prašome pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, vaikams - gimimo liudijimą ir vieno iš tėvų (globėjų) asmens dokumentą).