Rejestracja do lekarza

W przypadku dolegliwości zdrowotnych, w celu wykonania badań lub przepisania leków refundowanych, pacjenci Polikliniki Šeškinės powinni najpierw skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym lub lekarzem pediatrą. Na wizytę można się zapisać dzwoniąc pod numer telefonu 8 5 250 2000 lub na stronie internetowej www.poliklinika.lt . Jeżeli pacjent nie mówi po litewsku, w celu zapewnienia jakości konsultacji pacjent może zostać poproszony o przyprowadzenie tłumacza.

Po zbadaniu pacjenta lekarz rodzinny lub pediatra może zlecić odpowiednie leczenie i badania, także skierować pacjenta do lekarza specjalisty.

Bez skierowania można zapisać się do:

  • chirurga poziomu podstawowego,
  • ginekologa położnika poziomu podstawowego,
  • psychiatry,
  • dentysty,
  • dermatowenerologa.

Lekarze specjaliści (kardiolodzy, urolodzy, traumatolodzy, okuliści, otolaryngolodzy, neurolodzy, endokrynolodzy i inni)  pacjentom posiadającym skierowanie świadczą usługi  finansowane przez Fundusz Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Osoby bez skierowania będą musiały zapłacić za te usługi.

Dzieciom w wieku poniżej 16 lat musi towarzyszyć osoba dorosła, która jest prawnie odpowiedzialna za dziecko (jeden z rodziców, opiekunów lub ich upoważniony przedstawiciel).

W przypadku ostrej choroby lub zaostrzenia choroby przewlekłej należy zgłosić się do polikliniki. W takim przypadku pacjenci otrzymają pomoc lekarską od dyżurującego lekarza (jeżeli nie ma możliwości wizyty u swego lekarza rodzinnego/pediatry).

BDAR
Close