Slaugos taryba

Slaugos taryba teikia pasiūlymus dėl slaugos paslaugų kokybės poliklinikoje užtikrinimo, analizuoja slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo būdus ir poreikį. Taryba renkama 3 metams, ji teikia rekomendacinio pobūdžio nutarimus.

Slaugos tarybos nariai

  • Vyresnioji slaugytoja Rasa Stundžienė (Slaugos tarybos pirmininkė)
  • Direktoriaus pavaduotoja slaugai Renata Šturienė
  • Vyresnioji akušerė Vilma Grigaitienė
  • Vyresnioji slaugytoja Marina Mironenko
  • Vyresnioji slaugytoja Ramutė Tolvaišienė
  • Vyresnioji slaugytoja Daina Vaniarchina
  • Vyresnioji slaugytoja Irena Višniakova
  • Vyresnioji slaugytoja Irina Vorobjova