Slaugos taryba

Slaugos taryba teikia pasiūlymus dėl slaugos paslaugų kokybės poliklinikoje užtikrinimo, analizuoja slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo būdus ir poreikį. Taryba renkama 3 metams, ji teikia rekomendacinio pobūdžio nutarimus.

Slaugos tarybos nariai

 • Direktoriaus pavaduotoja slaugai Renata Šturienė (Slaugos tarybos pirmininkė)
 • Vyresnioji slaugytoja Rasa Stundžienė
 • Rinkodaros specialistė Loreta Kliučininkienė
 • Vyresnioji slaugytoja Danuta Baranovskaja
 • Vyresnioji akušerė Vilma Grigaitienė
 • Vyresnioji slaugytoja Marina Mironenko
 • Vyresnioji slaugytoja Ramutė Tolvaišienė
 • Vyresnioji slaugytoja Daina Vaniarchina
 • Vyresnioji slaugytoja Irena Višniakova
 • Vyresnioji slaugytoja Vida Tauraitė
 • Vyresnioji slaugytoja Irina Vorobjova
 • Vyresnioji slaugytoja Julija Žalalienė