Slaugos taryba

Slaugos taryba teikia pasiūlymus dėl slaugos paslaugų kokybės poliklinikoje užtikrinimo, analizuoja slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo būdus ir poreikį. Taryba renkama 3 metams, ji teikia rekomendacinio pobūdžio nutarimus.

Slaugos tarybos nariai

 •  Konsultacijų skyriaus vyresnioji slaugytoja Irina Vorobjova, Slaugos tarybos pirmininkė
 • Chirurgijos skyriaus vyresnioji slaugytoja Daina Vaniarchina, Slaugos tarybos pirmininko pavaduotoja
 • Direktoriaus pavaduotoja slaugai Renata Šturienė
 • Psichikos sveikatos centro vyresnioji slaugytoja Marina Mironenko
 • Odontologijos skyriaus vyresnioji slaugytoja Rasa Rimšienė
 • FMAMR skyriaus vyresnioji slaugytoja Agnė Grajauskienė
 • I šeimos medicinos skyriaus vyresnioji slaugytoja Agata Zdanovič

 • I šeimos medicinos skyriaus bendrosios praktikos slaugytojas Vytautas Plučas
 • II šeimos medicinos skyriaus vyresnioji slaugytoja Jolanta Zlotkuvienė
 • III šeimos medicinos skyriaus vyresnioji slaugytoja Ramutė Tolvaišienė
 • III šeimos medicinos skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja Anžela Papkova
 • Rinkodaros ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Kliučininkienė, Slaugos tarybos sekretorė