Stebėtojų taryba

Stebėtojų taryba – tai patariamasis organas, sudaromas 5 metams įstaigos veiklos viešumui užtikrinti. Taryba analizuoja poliklinikos administracijos veiklą, išklauso ir vertina poliklinikos direktoriaus metinę ataskaitą, siūlo priemones įstaigos veiklai gerinti.

Stebėtojų tarybos nariai

  • Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos narys Aidas Gedvilas (Stebėtojų tarybos pirmininkas)
  • Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Rimanta Rožanskaitė (Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja)
  • Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Giedrutė Stanišauskienė 
  • Šeškinės bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotoja Irena Papečkienė
  • Vaikų ligų gydytoja Audra Leipuvienė