Stebėtojų taryba

Stebėtojų taryba – tai patariamasis organas, sudaromas 5 metams įstaigos veiklos viešumui užtikrinti. Taryba analizuoja poliklinikos administracijos veiklą, išklauso ir vertina poliklinikos direktoriaus metinę ataskaitą, siūlo priemones įstaigos veiklai gerinti.

Stebėtojų tarybos nariai

  • Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Deimantė Noreikienė
  • Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Giedrutė Stanišauskienė
  • Vilniaus universiteto profesorius, medicinos mokslų daktaras Vytautas Kasiulevičius
  • Šeškinės bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotoja Irena Papečkienė
  • Vyresnioji slaugytoja Ramutė Tolvaišienė