Usługi refundowane z budżetu Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (bezpłatne)

  • Home
  • Usługi
  • Usługi refundowane z budżetu Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (bezpłatne)

Usługi refundowane z budżetu Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (bezpłatne)

Na podstawie umów z Publiczną Kasą Chorych, w Poliklinice Šeškinės świadczone są następujące usługi refundowane z budżetu Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego:

  • podstawowe ambulatoryjne usługi opieki zdrowotnej – są one udzielane wszystkim pacjentom objętym ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym i zapisanym do Polikliniki;
  • specjalistyczne ambulatoryjne usługi opieki zdrowotnej – są one świadczone pacjentom objętym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i posiadającym skierowanie od lekarza (z wyjątkiem dermatowenerologa świadczącego specjalistyczne usługi opieki zdrowotnej);
  • Pomoc medyczna w stanach nagłych – taka pomoc jest świadczona bezpłatnie wszystkim mieszkańcom stałym, niezależnie od tego, czy są oni objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, czy nie.

Pomoc medyczna w stanach nagłych świadczona jest również dla obywateli innych państw. Aby obywatel Unii Europejskiej mógł skorzystać z tego prawa, musi on przedstawić ważne dokumenty potwierdzające jego tożsamość i posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego — europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, tymczasowe zaświadczenie zastępcze, zaświadczenie E123 lub DA1 (poświadczają one prawo danej osoby do natychmiastowej opieki medycznej w razie wypadku przy pracy).

Obywatele innych krajów, którzy nie posiadają europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, muszą zapłacić za niezbędną pomoc zgodnie z cenami bazowymi, zatwierdzonymi przez Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej.

Bezpłatne usługi opieki zdrowotnej, z wyjątkiem opieki medycznej w nagłych stanach, są świadczone wyłącznie po sprawdzeniu, czy dana osoba jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy jesteś ubezpieczony, możesz to zrobić na stronie internetowej Publicznej Kasy Chorych pod adresem  www.vlk.lt.

BDAR
Close