Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne – to odporność emocjonalna i duchowa, która pozwala doświadczać radości i znosić ból, frustrację, smutek. Jest to pozytywne poczucie dobrostanu, oparte na wierze w godność i wartość własną i innych.

W Centrum Zdrowia Psychicznego Polikliniki Šeškinės udzielana jest pomoc wykwalifikowanego psychiatry, psychologa oraz pomoc społeczna osobom z zaburzeniami psychicznymi i behawioralnymi i członkom ich rodzin, działa tutaj także placówka pobytu dziennego.

W Centrum Zdrowia Psychicznego Polikliniki Šeškinė specjalistyczne i wykwalifikowane usługi według najbardziej zaawansowanej i efektywnej zasady pracy zespołowej świadczone są przez:

 • lekarzy psychiatrów;
 • lekarzy specjalizujących się w leczeniu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży;
 • psychologów medycznych;
 • pielęgniarki zdrowia psychicznego;
 • pracowników socjalnych. 

Świadczone usługi:

 • poradnia zdrowia psychicznego: diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych u dorosłych, dzieci i młodzieży;
 • pomoc medyczna w przypadkach ostrych zaburzeń psychicznych;
 • pomoc osobom w sytuacjach kryzysowych, gdy istnieje zagrożenie samobójstwem lub po próbie dokonania samobójstwa;
 • pomoc psychologiczna i konsultacje dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin;
 • testy psychologiczne, diagnostyczne (testy WISC-III, DISC i inne);
 • pomoc społeczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, świadczona we współpracy z różnymi instytucjami;
 • ambulatoryjne monitorowanie pacjentów uznanych za niepoczytalnych na mocy postanowienia sądu i skierowanych na przymusowe leczenie;
 • profilaktyczne badania zdrowia psychicznego (w związku z pracą, prowadzeniem pojazdu, posiadaniem broni, opieką itp.);
 • realizowany jest program zastępczego leczenia metadonem.

Podstawowe ambulatoryjne usługi zdrowia psychicznego są dostępne dla każdej osoby zarejestrowanej w Centrum Zdrowia Psychicznego. Psychiatrzy i psychologowie medyczni przyjmują pacjentów bez skierowania od lekarza medycyny rodzinnej. W przypadku osób nieobjętych społecznym ubezpieczeniem medycznym bezpłatna jest tylko niezbędna pomoc psychiatry.

Rejestracja wstępna odbywa się po zgłoszeniu się do Polikliniki, pod numerem telefonu (8 5) 252 5788 lub na stronie internetowej  www.poliklinika.lt.

Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu

Celem Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu jest wzmocnienie zdolności osób niepełnosprawnych umysłowo do przystosowania się do środowiska, odbudowania relacji społecznych, pomoc w integracji ze społeczeństwem, promowanie socjalizacji i umożliwienie realizacji ich umiejętności poprzez usługi społeczne i medyczne.

Pacjenci przyjmowani są ze wszystkich poliklinik w Wilnie. Zgłaszając się do oddziału dziennego pobytu należy mieć:

 • skierowanie od psychiatry (formularz 027/a);
 • dokument tożsamości.

Nowocześnie wyposażony Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu jest przeznaczony dla pacjentów, którzy generalnie chcą być blisko od domu i spraw rodzinnych, ale wymagają opieki szpitalnej i odbycia zaleconego leczenia. Pacjentów, którzy tu przyjeżdżają, zachęca się, aby nie tracili swej niezależności, psychologicznych umiejętności komunikacji, umiejętności wykonywania codziennych zajęć domowych i zawodowych.

Świadczone są następujące usługi:

 • konsultacja lekarza psychiatry;
 • leczenie medyczne;
 • konsultacje psychologa-psychoterapeuty;
 • psychoterapia (indywidualnie i w grupach);
 • relaksacja audiowizualna;
 • wspomagająca terapia ruchowa (kinezyterapia);
 • terapia światłem;
 • przywracanie codziennych umiejętności, szkolenie;
 • terapia zajęciowa (rysowanie, modelowanie, kolorowanie itp.);
 • edukacyjne sesje poznawcze (krzyżówki i gry towarzyskie);
 • grupy samopomocy;
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
 • konsultacje z pracownikami socjalnymi i rozwiązywanie problemów społecznych;
 • terapia filmowa (pokaz filmów edukacyjnych, omówienie).

Usługi świadczone są przez zespół specjalistów składający się z lekarza psychiatry, psychoterapeuty, psychologa medycznego, pracowników socjalnych, pielęgniarza zdrowia psychicznego i fizjoterapeuty.

Pacjenci, którzy chcą otrzymać leczenie w Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu, mogą rejestrować się w dni powszednie dzwoniąc pod numer (8 5) 250 2000 lub zgłosić się bezpośrednio do Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu.

Informacje o pracujących w placówce psychiatrach i psychologach można znaleźć tutaj:

BDAR
Close