Medycyna rodzinna

Lekarze rodzinni i pediatrzy dbają o zdrowie członków rodziny pacjentów Polikliniki Šeškinės.

Lekarz medycyny rodzinnej (pediatra) – to pierwszy szczebel, do którego zwracamy się w przypadku różnych dolegliwości.

Lekarze rodzinni Polikliniki Šeškinės przyjmują na konsultacje dzieci i dorosłych:

 • ustalają wstępną diagnozę,
 • zalecają leczenie i niezbędne badania,
 • kierują na konsultacje do lekarzy specjalistów,
 • przeprowadzają badania kontrolne przed pójściem do przedszkola, szkoły lub na studia,
 • dbają o prewencję i profilaktykę chorób pacjentów.

Ponadto lekarze rodzinni w ramach swoich kompetencji wykonują badania słuchu, wzroku, ciśnienia krwi i w razie potrzeby wykonują wstępne chirurgiczne leczenie ran, zmieniają opatrunki i zdejmują szwy, zgodnie z wymogami standardu medycznego, sprawują opiekę nad kobietami będącymi w fizjologicznej ciąży.

Pediatrzy Polikliniki Šeškinės przyjmują na konsultacje dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat:

 • diagnozują choroby, zalecają odpowiednie leczenie i niezbędne badania,
 • monitorują wzrost i rozwój dzieci,
 • kierują na konsultacje do lekarzy specjalistów,
 • przeprowadzają badania kontrolne przed pójściem do przedszkola, szkoły lub na studia,
 • dbają o prewencję i profilaktykę chorób, immunoprofilaktykę (szczepienia),
 • odwiedzają noworodki oraz dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności, dzieci ze specjalnymi potrzebami pielęgnacyjnymi;
 • doradzają w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Zgłosić się do lekarza medycyny rodzinnej (pediatry) należy także w sprawie skierowania do Służby ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i o Zdolności do Podjęcia Pracy przy Ministerstwie Zdrowia lub do innych służb i komisji.

Na wizytę u swojego lekarza rodzinnego i pediatry można się zarejestrować w recepcji Polikliniki, tel. 8 5 250 2000 lub na stronie internetowej www.poliklinika.lt.

Więcej informacji na temat lekarzy medycyny rodzinnej i pediatrów można znaleźć tutaj:

BDAR
Close