Usługi pielęgniarskie

Ambulatoryjne usługi pielęgniarskie w domu

Pielęgniarze ambulatoryjni świadczą bezpłatne usługi pielęgniarskie w domu pacjentom ze specjalnymi potrzebami, u których stwierdzona została specjalna potrzeba w zakresie stałego pielęgniarstwa (SPS-1), specjalna potrzeba w zakresie stałej opieki (pomocy; SPP-2) oraz innym pacjentom, którzy nie mogą samodzielnie przybyć do placówki opieki zdrowotnej w celu uzyskania usług. Dążymy do poprawy jakości życia pacjentów i ich bliskich, zachowania niezależności pacjentów w ich środowisku domowym i promowania ich samoopieki.
Usługi w domu pacjenta są świadczone przez pielęgniarza odpowiedzialnego za opiekę ogólną lub pielęgniarza psychiatrycznego we współpracy z innymi pracownikami służby zdrowia, pracownikami socjalnymi oraz innymi specjalistami.

Bezpłatnie w domu pacjenta świadczone są następujące usługi pielęgniarskie:
1. Zabiegi, które przeprowadzane są po przepisaniu ich przez lekarza:

 • wstrzyknięcia (dożylne, domięśniowe, podskórne, skórne) i wlew kroplowy;
 • zabiegi diagnostyczne: krwi, moczu, pobieranie plwociny do badania w laboratorium, zapis elektrokardiogramu (EKG), pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego;
 • cewnikowanie pęcherza moczowego, usuwanie i konserwacja cewnika;
 • oczyszczanie jelit za pomocą lewatywy;
 • zdejmowanie szwów;
 • pielęgnacja drenów i przetok sztucznych;
 • wkładanie i pielęgnacja sond;
 • leczenie wrzodów, odleżyn i innych ran;
 • odsysanie śluzu.

 
 2. Usługi pielęgniarza świadczone samodzielnie:

 • podawanie leków;
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi, temperatury ciała;
 • pomiar pulsu, częstotliwości oddechów;
 • szkolenie w zakresie zapobiegania odleżynom;
 • żywienie dojelitowe;
 • usługi higieny osobistej;
 • konsultacje dotyczące pielęgniarstwa, zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom i powikłaniom.
BDAR
Close