Rehabilitacja

Rehabilitacja medyczna – kompleksowe zastosowanie rehabilitacji medycznej (kinetoterapia, ergoterapia, fizjoterapia, psychoterapia, rozwój umiejętności społecznych) w celu odtworzenia zaburzonego funkcjonowania pacjenta i zwrócenia go do środowiska społecznego. W przypadku niewydolności w nieodwracalnym stopniu, celem jest zrekompensowanie zaburzonej funkcji lub utrzymanie osiągniętego poziomu zdolności funkcjonalnych.

Zespół specjalistów rehabilitacji medycznej — to lekarz medycyny fizycznej i lekarz rehabilitant, kinezyterapeuta, terapeuta zajęciowy, pielęgniarz medycyny fizycznej i rehabilitacji, psycholog medyczny, pracownik socjalny. W razie potrzeby do tej grupy mogą należeć inni specjaliści.

W Poliklinice świadczone są usługi rehabilitacji medycznej, a zespół specjalistów stosuje:

  • kinezyterapię – stosowana jest ona w celu przywrócenia funkcji ruchowych pacjenta, poprawy i utrzymania zdolności fizycznych oraz zapobiegania komplikacjom fizycznym. Zabiegi kinezyterapii odbywają się w salach kinezyterapii dla dzieci i dorosłych, w wannie pionowej. W oddzielnej wannie wody słodkiej przeprowadzane są indywidualne zabiegi pływania dla niemowląt;
  • ergoterapię – w gabinecie ergoterapii rozwijane są umiejętności motoryczne, wykonywane są ćwiczenia pasywne w celu przywrócenia zdolności pacjenta do wykonywania codziennych czynności. Mogą być także stosowane kąpiele parafinowe na dłonie;
  • fizjoterapię – przeprowadzane są zabiegi z wykorzystaniem prądu pulsacyjnego, ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii, mikrofali, inhalacji, aplikacji masy fango parafinowej, które są przeznaczone do leczenia chorób i urazów, zapobiegania chorobom, także w celu utrzymania lub poprawy zdrowia;
  • hydroterapię – przeprowadzane są zabiegi masażu podwodnego, hydromasażu;
  • masaże lecznicze.

Poliklinika zapewnia również usługi rehabilitacji ambulatoryjnej dla pacjentów z chorobami układu nerwowego, nosa, gardła i narządu słuchu, z zaburzeniami endokrynologicznymi i uszkodzeniami narządu ruchu. Usługi są dostępne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, a w przypadku chorób nosa, gardła i narządu słuchu są przyjmowani tylko pacjenci dorośli.

Usługi rehabilitacji ambulatoryjnej wymagają skierowania od lekarza rodzinnego (pediatry).

Pacjenci, którzy przychodzą bez skierowania i chcą skorzystać z zabiegów medycyny fizycznej, płacą za usługi zgodnie z zatwierdzonym cennikiem usług i zabiegów płatnych.

Cennik usług płatnych można znaleźć tutaj:

Na wizytę można się zarejestrować w recepcji Wydziału Medycyny Fizycznej i Ambulatoryjnej Rehabilitacji Medycznej, pod numerem telefonu 8 5 250 2124 lub na stronie internetowej www.poliklinika.lt.

BDAR
Close