Naujienos

SAKOME „NE“ STRESUI IR SOCIALINEI ATSKIRČIAI!

2023 08 31

Šeškinės poliklinika įgyvendina projektą „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ ir kviečia jame dalyvauti darbingo amžiaus karo pabėgėlius ir migrantus.

Projekto tikslas – stiprinti karo pabėgėlių ir migrantų psichosocialinę sveikatą pasitelkiant įvairias psichoterapijos priemones ir terapinius santykius. Veiklos pirmiausia skirtos pagelbėti žmonėms, kuriuos vargina nerimas, stresas, tarpkultūriniai skirtumai, kuriems sunkūs išgyvenimai trukdo įveikti socialinius barjerus.

Visos konsultacijos ir užsiėmimai projekto dalyviams nemokami ir organizuojami rusų kalba. Dalyvauti gali karo pabėgėliai ir migrantai iš Ukrainos, taip pat asmenys, kurie turi leidimą gyventi Lietuvoje, prieglobsčio prašytojai iš trečiųjų šalių nuo 18 metų.

Projekto dalyviams mes siūlome:

  • individualias ir grupines psichologo bei socialinio darbuotojo konsultacijas;
  • užimtumo veiklas grupėse;
  • grupinę muzikos ir šokio terapiją.

Savo dvasinę sveikatą ir atsparumą stresui pasiryžę pagerinti projekto dalyviai su psichologu individualiai galės atlikti gyvenimo kokybės vertinimo testą, ir pagal jo rezultatus bus siūlomos tinkamiausios psichologinės pagalbos priemonės. Psichologo vedamuose grupiniuose užsiėmimuose mokysime valdyti stresą ir nerimą, tinkamai spręsti kasdienes problemas, įveikti vienišumo jausmą, pažinti save ir savo poreikius. Juk gavus psichologinį palaikymą ar išgirdus panašių patirčių daug ramiau galima reaguoti į nerimą keliančius gyvenimo iššūkius.

Socialinis darbuotojas asmeniškai pakonsultuos dėl sveikatos priežiūros galimybių Lietuvoje, dėl nemokamos teisinės pagalbos ar pagalbos šeimai, dėl socialinės globos, slaugos ir rūpybos paslaugų namuose, dėl neįgalumo, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo, reikalingų pagalbos priemonių įsigijimo, dėl užimtumo ar laisvalaikio praleidimo būdų. Grupiniuose užsiėmimuose su socialiniu darbuotoju projekto dalyviai mokysis įveikti streso, pykčio sukeliamus padarinius, susiplanuoti dienotvarkę, kas irgi padeda atrasti savo gyvenime tvarką, išsiugdyti darbo komandoje įgūdžius, atsipalaiduoti ir atmintį lavinti pasitelkę meno terapiją.

Grupinė muzikos terapija padės išmokti tiksliau išreikšti savo emocijas, nusiraminti, lavinti dėmesingumą ir kūrybiškumą, šokio terapija - geriau pažinti savo kūną ir asmenybę. Suaugusiems asmenims amžiaus apribojimų nėra, fizinio pasiruošimo ar tam tikro išsilavinimo nereikia.

Visi užsiėmimai vyksta Šeškinės poliklinikoje, Šeškinės g. 24, Vilniuje. 

Grupės dar renkamos. Dalyviai gali registruotis: tel. +370 649 49 436, el. paštu: home.projektas@poliklinika.lt (būtina nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį) arba paspausdami nuorodą: https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1527948868/

Projektas finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ 2021–2027 metų ES investicijų programos lėšų. 

Шешкинская поликлиника приглашает принять участие в проекте ПРИЕМ И РАННЯЯ ИНТЕГРАЦИЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ. Целевая группа: военные беженцы из Украины и мигранты из третьих стран трудоспособного возраста (от 18 лет).

Проектная деятельность:

  • индивидуальные консультации психолога  и социального работника, при необходимости, повторное консультирование;
  • групповые занятия с социальным работником, музыкальная и танцевальная терапия.

Участники проекта смогут индивидуально пройти тест на оценку качества жизни у психолога, и по его результатам будут предложены наиболее подходящие меры психологической поддержки. На групповых занятиях под руководством психолога мы научим управлять стрессом и тревогой, правильно решать повседневные проблемы, преодолевать чувство одиночества, познавать себя и свои потребности.

Социальный работник лично проконсультирует о возможностях здравоохранения в Литве, о бесплатной юридической помощи или помощи семье, об определении инвалидности, степени трудоспособности и особых потребностях. На групповых занятиях с социальным работником украинцы научатся преодолевать последствия стресса и гнева, планировать распорядок дня, развивать навыки работы в команде, расслабляться.

Групповая музыкальная терапия поможет научиться точнее выражать свои эмоции, успокоиться, развить внимательность и творческие способности, танцевальная терапия – лучше узнать свое тело и личность. Возрастных ограничений для взрослых нет, физическая подготовка или специальное образование не требуются.

Все консультации и занятия бесплатны для участников проекта и проводятся на русском языке.

Место провождения занятий и консультаций: Шешкинская поликлиника, Šeškinės g. 24, Vilnius.

Регистрация происходит: https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1527948868/,  тел.: +37064949436,  эл. п.: home.projektas@poliklinika.lt (необходимо написать свое имя, фамилию и номер телефона).


BDAR
Close
VšĮ Šeškinės poliklinika interneto svetainėje naudoja nurodytus slapukus (angl. Cookies). Slapukai naudojami siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą bei siekiant patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine.