Mokamos paslaugos

Šeškinės poliklinikoje teikiamos mokamos paslaugos
 • paslaugos nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams bei užsienio piliečiams (išskyrus būtinąją pagalbą);
 • papildomos paslaugos, kurių pageidauja pacientas;
 • gydytojų specialistų konsultacijos, kai pacientas kreipiasi neturėdamas šeimos gydytojo siuntimo arba nenori laukti bendroje eilėje ir sutinka sumokėti už greičiau suteiktą paslaugą;
 • paslaugos, pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą įrašytos į mokamų paslaugų sąrašą;
 • laboratoriniai tyrimai, kurie skiriami paciento pageidavimu;
 • papildomos, paciento pageidavimu užsakomos fizinės medicinos ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos;
 • skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepijimų kalendorių; 
 • rašytinės informacijos teikimo ir kitos nemedicininės paslaugos.
Pacientai, prisiregistravę prie poliklinikos (išskyrus vaikus ir jaunuolius iki 24 metų, besimokančius bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat socialiai remtinus asmenis) už odontologinėms paslaugoms teikti panaudotas medžiagas ir vienkartines medicinos priemones moka pagal poliklinikos direktoriaus patvirtintus įkainius.
Mokamų paslaugų teikimo tvarka
Dėl mokamų paslaugų užsakymo pacientai gali kreiptis į: 
 • Mokamų paslaugų kabinetą (115 kab.). Čia yra registruojami mokamai paslaugai ir išduodamas mokėjimo kvitas. 
Kabinetas dirba pirmadienį–ketvirtadienį 7.00–16.00 val., penktadienį 7.00–13.30 val., pietų pertrauka 11.00–11.30.  Tel. 8 5 250 2089.
 • šeimos ar vaikų ligų gydytoją, taip pat gydytoją specialistą vizito metu;
 • poliklinikos registratūrą.
Poliklinikos kasa dirba pirmadienį–penktadienį 7.00–20.00 val.
Registruotis mokamoms paslaugoms galima ir internetu www.poliklinika.lt.
Kodėl poliklinika tą pačią dieną skubos tvarka gali suteikti mokamą paslaugą, nors planine tvarka laukti gydytojo konsultacijos gali tekti kur kas ilgiau
Lietuvos Respublikos įstatymai asmens sveikatos priežiūros įstaigoms leidžia teikti tiek nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšomis, tiek mokamas paslaugas. Kiekvienais metais teritorinės ligonių kasos kiekvienai sveikatos priežiūros įstaigai skiria tam tikrą (ribotą) PSDF lėšų kiekį, kurio neviršijant turi būti teikiamos paslaugos pacientams.
Kadangi įstaiga negali išleisti daugiau, nei numatyta, ji, atsižvelgdama į gaunamas lėšas, planuoja savo kiekvieną mėnesį teikiamų iš PSDF biudžeto mokamų paslaugų apimtį. Tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį poliklinika gali suteikti tam tikrą kiekį paslaugų, kurios finansuojamos PSDF lėšomis, o likusią dalį – savo nuožiūra teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginamas iš kitų šaltinių. Tai leidžia poliklinikai savo pacientams suteikti pageidaujamas paslaugas, kurios teikiamos viršijus iš PSDF gautų lėšų kvotas ir už kurias pacientas susimoka pats (taip pat gali sumokėti kitas fizinis asmuo, įmonė, draudimo bendrovė ir pan.). Tokiu būdu pacientas gydymo įstaigoje įgyja teisę rinktis tarp valstybės garantuojamos PSDF lėšomis mokamos planinės medicinos paslaugos ir komercinės paslaugos.
Mokamų paslaugų kainyną rasite
Išsamiai su Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka galite susipažinti