Mokamos paslaugos

Šeškinės poliklinikoje teikiamos mokamos paslaugos
  • paslaugos nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams bei užsienio piliečiams (išskyrus būtinąją pagalbą);
  • papildomos paslaugos, kurių pageidauja pacientas;
  • gydytojų specialistų konsultacijos, kai pacientas kreipiasi neturėdamas šeimos gydytojo siuntimo arba nenori laukti bendroje eilėje ir sutinka sumokėti už greičiau suteiktą paslaugą;
  • paslaugos, pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą įrašytos į mokamų paslaugų sąrašą;
  • laboratoriniai tyrimai, kurie skiriami paciento pageidavimu;
  • papildomos, paciento pageidavimu užsakomos fizinės medicinos ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos;
  • skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepijimų kalendorių; 
  • rašytinės informacijos teikimo ir kitos nemedicininės paslaugos.
Pacientai, prisiregistravę prie poliklinikos (išskyrus vaikus ir jaunuolius iki 24 metų, besimokančius bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat socialiai remtinus asmenis) už odontologinėms paslaugoms teikti panaudotas medžiagas ir vienkartines medicinos priemones moka pagal poliklinikos direktoriaus patvirtintus įkainius.

Mokamų paslaugų teikimo tvarka

Dėl mokamų paslaugų užsakymo pacientai gali kreiptis į: 

  • Mokamų paslaugų langelį poliklinikos registratūroje.

Langelis dirba pirmadienį–ketvirtadienį 7.00–16.00 val., penktadienį 7.00–13.30 val., pietų pertrauka 11.00–11.30.  Tel. 8 5 250 2089;

  • šeimos ar vaikų ligų gydytoją, taip pat gydytoją specialistą vizito metu.

Poliklinikos kasa dirba pirmadienį–ketvirtadienį 7.00–16.00 val., penktadienį 7.00-13.00 val.

Registruotis mokamoms paslaugoms galima ir tel. 8 5 250 2000 arba internetu www.poliklinika.lt.

Jeigu kyla klausimų, prašome rašyti el. paštu: atsiliepimai@poliklinika.lt

Kodėl poliklinika tą pačią dieną skubos tvarka gali suteikti mokamą paslaugą, nors planine tvarka laukti gydytojo konsultacijos gali tekti kur kas ilgiau
Lietuvos Respublikos įstatymai asmens sveikatos priežiūros įstaigoms leidžia teikti tiek nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšomis, tiek mokamas paslaugas. Kiekvienais metais teritorinės ligonių kasos kiekvienai sveikatos priežiūros įstaigai skiria tam tikrą (ribotą) PSDF lėšų kiekį, kurio neviršijant turi būti teikiamos paslaugos pacientams.
Kadangi įstaiga negali išleisti daugiau, nei numatyta, ji, atsižvelgdama į gaunamas lėšas, planuoja savo kiekvieną mėnesį teikiamų iš PSDF biudžeto mokamų paslaugų apimtį. Tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį poliklinika gali suteikti tam tikrą kiekį paslaugų, kurios finansuojamos PSDF lėšomis, o likusią dalį – savo nuožiūra teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginamas iš kitų šaltinių. Tai leidžia poliklinikai savo pacientams suteikti pageidaujamas paslaugas, kurios teikiamos viršijus iš PSDF gautų lėšų kvotas ir už kurias pacientas susimoka pats (taip pat gali sumokėti kitas fizinis asmuo, įmonė, draudimo bendrovė ir pan.). Tokiu būdu pacientas gydymo įstaigoje įgyja teisę rinktis tarp valstybės garantuojamos PSDF lėšomis mokamos planinės medicinos paslaugos ir komercinės paslaugos.

Atsiskaitymas už mokamas paslaugas

Atsiskaityti už mokamas paslaugas galite poliklinikos kasoje (grynaisiais ir banko kortele), FOXBOX terminaluose (grynaisiais ir banko kortele), Mokamų paslaugų langelyje (banko kortele), Sveikatos kabinete (banko kortele, už profilaktines apžiūras), FMAMR skyriaus registratūroje (banko kortele, už procedūras) bei pagal suformuotą mokamai paslaugai QR kodą atsiskaityti galima mokėjimo pavedimu.

Mokamų paslaugų kainyną rasite

Atkreipiame dėmesį, kad kai kurių paslaugų kainos gali keistis priklausomai nuo pirkimo iš gamintojo kainos.

Išsamiai su Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka galite susipažinti

Informaciją dėl išrašomų sąskaitų faktūrų rasite

čia

Pinigų grąžinimas už nesuteiktas mokamas paslaugas 

Šeškinės poliklinikos pacientai turi teisę ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki paslaugų suteikimo dienos kreiptis į polikliniką su prašymu atsisakyti iš anksto užsakytų mokamų paslaugų ir prašyti, kad būtų grąžinti už nesuteiktas paslaugas sumokėti pinigai. Jeigu poliklinika iš anksto, t. y. ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki užsakytų paslaugų suteikimo, nėra informuojama apie paciento norą atsisakyti paslaugos ir dėl lėšų grąžinimo pacientas kreipiasi po numatyto mokamos paslaugos suteikimo termino, lėšos už rezervuotas ir nesuteiktas paslaugas negrąžinamos. Jos panaudojamos poliklinikos patirtoms išlaidoms dėl neįvykusio ir neatšaukto paciento vizito padengti.

Jei pacientas dėl ligos ar nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) negalėjo atvykti į polikliniką, kad jam būtų suteiktos iš anksto užsakytos ir apmokėtos paslaugos, ir nebuvo įmanoma per anksčiau nurodytą terminą pasinaudoti savo teise į šių paslaugų atsisakymą, jis turi apie tai pranešti poliklinikos darbuotojui, atsakingam už mokamų paslaugų organizavimą, nurodydamas priežastį ir pateikdamas šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus. Tokiu atveju pinigai pacientui bus gražinti.

Kai mokamos paslaugos pacientui buvo pradėtos teikti, bet dėl objektyvių priežasčių negali būti tęsiamos, pacientui grąžinama pinigų suma tik už nesuteiktas paslaugas. Už paslaugas, suteiktas iki gaunant prašymą dėl paslaugų atsisakymo, pinigai nėra grąžinami.

SVARBU: Norėdamas, kad būtų grąžintos lėšos už nesuteiktas paslaugas, pacientas turi parašyti prašymą. Prašymai pildomi įstaigoje, pacientas atvykęs į įstaigą turi žinoti savo banko sąskaitos numerį, bei turėti mokėjimo kvito orginalą.

Jei pacientas banko sąskaitos nurodyti negali, prašyme reikia nurodyti telefono numerį. Šiuo numeriu bus susisiekta su pacientu ir paaiškinta, kada ir kur bus galima atsiimti pinigus.

Piniginės lėšos grąžinamos per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.